: National report: Czech Republic

Avtorji

Jiří Valdhans
Univerza Masaryk, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2375-9138
Tereza Kyselovská
Univerza Masaryk, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3803-1350

Kratka vsebina

Čezmejna izvršba denarnih terjatev – preplet Bruseljske uredbe IA in nacionalnih pravil : nacionalno poročilo: Češka. “Nacionalno poročilo: Češka” sistematično in celovito obravnava glavne značilnosti postopka izvršbe denarnih terjatev v nemški pravni ureditvi, pri čemer se še posebej osredotoča na analizo pravnih sredstev v izvršilnem postopku, h kateri pristopa tako iz nacionalne kot tudi čezmejne perspektive. Obravnavana problematika je izjemno aktualna v luči nedavne uveljavitve Bruseljske uredbe IA (prenovitev) in njene bolj ali manj uspešne implementacije v nacionalne sisteme držav članic, ki je odprla nemalo vprašanj. Poročilo se kritično opredeljuje do nekaterih spornih rešitev, zajetih s prenovljeno uredbo, do učinkovitosti in ustreznosti uporabe uredbe v obravnavanem pravnem sistemu ter s tem povezanih težav, pa tudi do nacionalnih posebnosti v izvršilnem postopku, ki še zmeraj predstavljajo oviro v čezmejnih postopkih. Poročilo je nastalo kot del študije, izpeljane pod okriljem EU projekta BIARE (»Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«) pod koordinatorstvom Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Jiří Valdhans, Univerza Masaryk, Pravna fakulteta

Brno, Češka. E-pošta: Jiri.Valdhans@law.muni.cz.

Tereza Kyselovská, Univerza Masaryk, Pravna fakulteta

Brno, Češka. E-pošta: Tereza.Kyselovska@law.muni.cz.

Naslovnica za  : National report: Czech Republic
Izdano
2018-08-31

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-184-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-08-31