Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: Belgium

Avtorji

Stefaan Voet
Katoliška univerza v Leuvenu
https://orcid.org/0000-0002-5627-6546
Pieter Gillaerts
Katoliška univerza v Leuvenu
https://orcid.org/0000-0002-1284-7191

Ključne besede:

Bruseljska uredba IA, čezmejni izvršilni postopek, izvršba denarnih terjatev, pravna sredstva, Belgija

Kratka vsebina

Čezmejna izvršba denarnih terjatev – preplet Bruseljske uredbe IA in nacionalnih pravil: nacionalno poročilo: Belgija. Nacionalno poročilo: Belgija” sistematično in celovito obravnava glavne značilnosti postopka izvršbe denarnih terjatev v nemški pravni ureditvi, pri čemer se še posebej osredotoča na analizo pravnih sredstev v izvršilnem postopku, h kateri pristopa tako iz nacionalne kot tudi čezmejne perspektive. Obravnavana problematika je izjemno aktualna v luči nedavne uveljavitve Bruseljske uredbe IA (prenovitev) in njene bolj ali manj uspešne implementacije v nacionalne sisteme držav članic, ki je odprla nemalo vprašanj. Poročilo se kritično opredeljuje do nekaterih spornih rešitev, zajetih s prenovljeno uredbo, do učinkovitosti in ustreznosti uporabe uredbe v obravnavanem pravnem sistemu ter s tem povezanih težav, pa tudi do nacionalnih posebnosti v izvršilnem postopku, ki še zmeraj predstavljajo oviro v čezmejnih postopkih. Poročilo je nastalo kot del študije, izpeljane pod okriljem EU projekta BIARE (»Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«) pod koordinatorstvom Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

31.08.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-182-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-182-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.08.2018

Kako citirati

Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: Belgium. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/345