Digitalno gospodarstvo : konferenčni zbornik / X. posvet Pravo in ekonomija, 1. december 2017, Maribor

Avtorji

Martina Repas (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2589-6280

Kratka vsebina

Zbornik vsebuje prispevke, ki posegajo na šest pomembnih pravnih področij na temo digitalnega gospodarstva. Prvi analizira vpliv sodbe Sodišča EU v zadevi Schrems proti Facebooku na opredelitev pojma »potrošnik« v pravu EU. Drugi je namenjen opredelitvi pametne pogodbe in obravnavi pravnih dilem v tej zvezi. V tretjem prispevku so prikazani glavni izzivi, ki se zaradi novih tehnologij pojavljajo v delovnem pravu. Četrti prispevek predstavlja pravila odgovornosti internetnih posrednikov za uporabniške vsebine, ki temeljijo na razlikovanju med izključnim prenosom podatkov, shranjevanjem v predpomnilniku in gostiteljstvom. Priložnosti, ki jih na področju zavarovalništva omogoča digitalizacija, obravnava četrti prispevek. Zadnji pa analizira vlogo prava pri informatizaciji poslovanja v slovenskem javnem sektorju predvsem na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. Čeprav avtorji posegajo na različna pravna področja, soglašajo, da lahko za številna vprašanja uporabimo obstoječa pravila, za nekatera pa bo potrebna hitro odzivna zakonodaja in sodišča z razumevanjem posebnosti internetnega okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si.

Naslovnica za Digitalno gospodarstvo : konferenčni zbornik / X. posvet Pravo in ekonomija, 1. december 2017, Maribor
Izdano
2018-06-18

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-169-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-06-18