Digitalno gospodarstvo : konferenčni zbornik / X. posvet Pravo in ekonomija, 1. december 2017, Maribor

Avtorji

Martina Repas (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2589-6280

Ključne besede:

digitalno gospodarstvo, informatizacija, internet, pametna pogodba, zavarovalništvo, internetni posrednik, potrošnik

Kratka vsebina

Zbornik vsebuje prispevke, ki posegajo na šest pomembnih pravnih področij na temo digitalnega gospodarstva. Prvi analizira vpliv sodbe Sodišča EU v zadevi Schrems proti Facebooku na opredelitev pojma »potrošnik« v pravu EU. Drugi je namenjen opredelitvi pametne pogodbe in obravnavi pravnih dilem v tej zvezi. V tretjem prispevku so prikazani glavni izzivi, ki se zaradi novih tehnologij pojavljajo v delovnem pravu. Četrti prispevek predstavlja pravila odgovornosti internetnih posrednikov za uporabniške vsebine, ki temeljijo na razlikovanju med izključnim prenosom podatkov, shranjevanjem v predpomnilniku in gostiteljstvom. Priložnosti, ki jih na področju zavarovalništva omogoča digitalizacija, obravnava četrti prispevek. Zadnji pa analizira vlogo prava pri informatizaciji poslovanja v slovenskem javnem sektorju predvsem na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. Čeprav avtorji posegajo na različna pravna področja, soglašajo, da lahko za številna vprašanja uporabimo obstoječa pravila, za nekatera pa bo potrebna hitro odzivna zakonodaja in sodišča z razumevanjem posebnosti internetnega okolja.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Biografija avtorja

Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si.

Prenosi

Izdano

18 June 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-169-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-169-8

COBISS.SI ID (00)

94685441

Date of first publication (11)

18.06.2018

Kako citirati

(Ed.). (2018). Digitalno gospodarstvo : konferenčni zbornik / X. posvet Pravo in ekonomija, 1. december 2017, Maribor: Vol. LE X. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/342