Knjiga povzetkov / Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija, Maribor, 21. in 22. september 2018: Book of Abstracts / Fifth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance, dedicated to academician prof. dr. Matija Gogala on the occasion of his 80th birthday and 50th anniversary of the death of prof. dr. Štefan Michieli, [Maribor], 21st and 22nd September 201

Avtorji

Jan Podlesnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakutleta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-3226-8605
Vesna Klokočovnik (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakultetea za anravoslovje in matematiko

Kratka vsebina

Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo je bil posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija. Simpozija se je udeležilo 50 udeležencev. Svoje delo so predstavili znanstveniki iz desetih držav (Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Francije, Kosova, Madžarske, Makedonije, Slovenije, Rusije in Združenega Kraljestva). Uradna jezika sta bila slovenščina in angleščina. Avtorji so obravnavali različne skupine žuželk: vrbnice (Plecoptera), kačji pastirji (Odonata), kobilice (Orthoptera), polkrilci (Hemiptera), velekrilci (Megaloptera), mrežekrilci (Neuroptera), hrošči (Coleoptera), kožekrilci (Hymenoptera), dvokrilci (Diptera) in metulji (Lepidoptera). Prispevki so segali na področja fiziologije, etologije, sistematike in evolucije, favnistike, ekologije, uporabna entomologije, varstva narave in zgodovine entomologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Jan Podlesnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakutleta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: jan.podlesnik@um.si.

Vesna Klokočovnik (ur.), Unvierza v Mariboru, Fakultetea za anravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.klokocovnik@um.si.

Naslovnica za Knjiga povzetkov / Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija, Maribor, 21. in 22. september 2018: Book of Abstracts / Fifth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance, dedicated to academician prof. dr. Matija Gogala on the occasion of his 80th birthday and 50th anniversary of the death of prof. dr. Štefan Michieli, [Maribor], 21st and 22nd September 201
Izdano
2018-11-13

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-198-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-11-13