Organizacija in negotovosti v digitalni dobi = Organization and uncertainty in the digital age: konferenčni zbornik / 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija = conference proceedings / 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st - 23rd March 2018, Portorož, Slovenia

Avtorji

Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION - Nikole Tesle, Fakulteta za ekonomijo in pravo; Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Dragan Trivan (ur.), UNION – Nikola Tesla, Fakulteta za ekonomijo in pravo; Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Ključne besede:

krize, negotovost, tveganje, digitalna doba, organizacijske vede

Kratka vsebina

37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi naslov Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Središčna nit konference bo položaj organizacij v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina gotovost današnjega časa ravno negotovost. Sledenje trendom je neizogibno ravnanje organizacij in družbe, če si želimo pozitivnega napredka ter rezultatov, ki bodo doprinesli k boljši in bolj gotovi prihodnosti. Čas, ki ga živimo je čas hitrega digitalnega napredka, pa tudi nemirov in kriznih situacij, ki dostikrat posežejo v normalen vsakdan posameznika, družbe in organizacij. S povezovanjem ključnih elementov organizacije, tj. ljudi, procesov in informatike želimo s konferenco izpostaviti najbolj ključna vprašanja in postaviti odgovore za napredek organizacijskih znanosti. Učimo se iz preteklih izkušenj in nacionalne ter globalne nevarnosti ali slabosti usmerjamo v pozitivni predznak prihodnosti. S konferenco želimo graditi predvsem priložnosti – priložnosti za vse nas, za družbo in za generacijo organizacij in posameznikov, ki se bodo vzpenjali po lestvici uspeha naprej. Z idejo tematske zasnove organizacije, bo moč ter smer naših razmišljanj, dognanj in znanstveno-raziskovalnih rezultatov prvenstveno prepoznavanje, obvladovanje in sanacija negotovosti v organizaciji in širši družbi ter glavnina razvojnih tendenc povezanih s temeljnim procesom današnjega časa – digitalizacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION - Nikole Tesle, Fakulteta za ekonomijo in pravo

Beograd, Srbija. E-pošta: olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs.

Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: iztok.podbregar@um.si.

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si.

Dragan Trivan (ur.), UNION – Nikola Tesla, Fakulteta za ekonomijo in pravo

Beograd, Srbija. E-pošta: dragan.trivan@fpsp.edu.rs.

Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-mail: yziegler@fb3.fra-uas.de.

Prenosi

Izdano

20.03.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-146-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-146-9

Date of first publication (11)

20.03.2018

Kako citirati

(Ed.). (2018). Organizacija in negotovosti v digitalni dobi = Organization and uncertainty in the digital age: konferenčni zbornik / 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija = conference proceedings / 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st - 23rd March 2018, Portorož, Slovenia: Vol. ROZ 37. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/326