Inteligentni stenski elementi

Avtorji

Kaja Pogačar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Marko Jaušovec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Dušan Pogačar
Tribar d.o.o.

Kratka vsebina

Besedilo obravnava tematiko inteligentnih stenskih elementov za potrebe sodobnih so-delovalnih pisarniških prostorov. Raziskava je osredotočena na možnosti prerazporejanja notranjih prostorov s pomočjo elementov, ki vključujejo večje število osnovnih funkcij, kot jih ima klasična stena - z dodano možnostjo preoblikovanja in prilagajanja le-teh prostorskim in uporabniškim potrebam. V tem oziru stena ni samo pregradna, je akustična, odlagalna, svetlobna, 'pametna', prilagodljiva ipd. Monografija vključuje nabor inovativnih stenskih elementov, ki jih je moč na tržišču najti kot izdelek ali prototip, vključno z opisom njihovih specifičnih lastnosti ter možnostmi nadgradnje in razvoja. Izbor in vrednotenje inteligentnih stenskih elementov je strukturirano v tri kategorije in sicer na odzivne stenske elemente, prilagodljive ter neprilagodljive stenske elemente. Delo se zaključuje z ugotovitvijo, da k inteligenci stenskih elementov najbolj prispeva vidik prilagodljivosti – torej zmožnost izdelka, da se prilagaja različnim potrebam uporabnika, kakor tudi zmožnost posameznika, da si brez večjih naporov s pomočjo sodobnih tehnologij tak izdelek prilagodi sam.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Kaja Pogačar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: kaja.pogacar@um.si.

Marko Jaušovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jausovec@um.si.

Dušan Pogačar, Tribar d.o.o.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dusan@tribar.si.

Naslovnica za Inteligentni stenski elementi
Izdano
2018-04-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-150-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-04-26