ROSUS 2018: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2018 : zbornik 13. strokovne konference

Avtorji

Božidar Potočnik (ed.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-5140-3358

Ključne besede:

računalniška obdelava slik, strojni vid, biomedicina, industrijske aplikacije, prenos znanja

Kratka vsebina

ROSUS 2017 – ROSUS 2018 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2018 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2018 združuje 13 strokovnih prispevkov šestindvajsetih avtorjev, od tega 2 vabljeni predavanji ter 5 demonstracijskih prispevkov. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Božidar Potočnik (ed.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: bozidar.potocnik@um.si.

Izdano

06.03.2018

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-141-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-141-4

COBISS.SI ID (00)

94131713

Date of first publication (11)

06.03.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-142-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-141-4

COBISS.SI ID (00)

94131201

Dimenzije

16cm x 23cm x 0,9cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). ROSUS 2018: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2018 : zbornik 13. strokovne konference: Vol. ROSUS 2018. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/322