Od Maribora do Bele krajine: priročnik za terensko spoznavanje Slovenije

Avtorji

Ana Vovk Korže
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9743-6753

Kratka vsebina

Bela Krajina je najbolj jugovzhodna pokrajina v Sloveniji.  Poleg izrazitih kraških značilnosti je Bela krajina znana kot ravnik, saj je geološko del Slunjske plošče. Prav ta odprtost proti vzhodu omogoča neposredne vplive iz Panonske kotline ter Kvarnerja. Geografska pestrost privablja mnoge, da si ogledajo ta del Slovenije. V priročniku je nanizana predstavitev panonskih, alpskih in kraških pokrajin, ki jih lahko opazujemo na poti med Mariborom in Belo krajino. Opisi pokrajin so geografski, posebna pozornost je namenjena naravnogeografskim dejavnikom, torej geološko-litološki podlagi, vodam, podnebju, prsti in vegetaciji. Raba tal kot rezultat prepleta naravnih in družbenih značilnosti je najbolj viden element v pokrajini. Soavtorji prispevkov posameznih pokrajin so študentje geografije. Strokovno so spoznavali na to pokrajino na terenskem delu v okviru predmeta Geografija slovenskih pokrajin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Ana Vovk Korže, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ana.vovk@um.si.

Naslovnica za Od Maribora do Bele krajine: priročnik za terensko spoznavanje Slovenije
Izdano
2018-02-15

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-136-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-02-15