Navodila za predmet Družinska medicina II

Avtorji

Vojislav Ivetić (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

družinska medicina, cilji pouka, obveznosti študentov in učiteljev, ocenjevanje, organizacija pouka

Kratka vsebina

Predmet Družinska medicina v 6. letniku bo potekal  v predavalnicah Medicinske fakultete UM (MF), v mentorskih ambulantah, v dežurnih ambulantah, v urgentnih ambulantah, na bolnikovem domu in v intervencijskih vozilih. Pouk bo vseboval: seminarje (30 ur + 90 ur individualnega dela), ki bodo potekali  po razporedu v predavalnici MF in individualne vaje (120 ur) v ambulantah družinske medicine, ki bodo potekale po  razporedu v mentorskih ambulantah. Študent naj bi ob koncu pouka poznal osnovna načela dela zdravnika družinske medicine in si pridobil teoretično in praktično znanje v predvidenem obsegu. Spoznal bo načela v osebo usmerjene zdravstvene oskrbe in jo znal v predvidenem obsegu vključiti v obravnavo bolnika, osvojil bo znanje o najpogostejših kliničnih slikah v družinski medicini. Razumel bo, da je delo zdravnika družinske medicine odvisno od okolja, v katerem dela in da zdravnik družinske medicine obravnava bolnika celostno, v obravnavo vključuje tudi preventivni vidik in skrb za lastno zdravje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vojislav Ivetić (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor. Slovenija. E-pošta: vojislav.ivetic@um.si.

Prenosi

Izdano

09.10.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-204-6

DOI (06)

https://doi.org/10.18690/978-961-286-204-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.10.2018

Kako citirati

Navodila za predmet Družinska medicina II. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/306