Navodila za predmet Družinska medicina I

Avtorji

Ksenija Tušek Bunc (ur.)
Univerza v Mariboru , Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1474-9090

Ključne besede:

Družinska medicina I, učno gradivo, učitelji, študijski predmet, študentje

Kratka vsebina

Z Navodili za predmet Družinska medicina I smo želeli podati celovit pogled na potek pouka pri predmetu Družinska medicina I v 4. letniku, hkrati pa naj bi navodila predstavljala učinkovito pomoč tako študentom pri študiju kot učiteljem pri poučevanju. Uvodoma smo opredelili cilje pri predmetu Družinska medicina I, ter natančneje spregovorili o izvedbi pouka tako pri predavanjih, seminarjih in vajah na fakulteti kot v ambulantah družinske medicine. Posebno poglavje smo namenili obveznostim študentov in učiteljev. Navodila smo na koncu opremili še s prilogo, kjer so vključeni vsi pomembnejše obrazci, ki jih potrebujemo pri izvedbi pouka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ksenija Tušek Bunc (ur.), Univerza v Mariboru , Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ksenija.tusek-bunc@um.si.

Prenosi

Izdano

09.10.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-203-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-203-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.10.2018

Kako citirati

Navodila za predmet Družinska medicina I. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/305