Navodila za predmet Družinska medicina I

Avtorji

Ksenija Tušek Bunc (ur.)
Univerza v Mariboru , Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1474-9090

Kratka vsebina

Z Navodili za predmet Družinska medicina I smo želeli podati celovit pogled na potek pouka pri predmetu Družinska medicina I v 4. letniku, hkrati pa naj bi navodila predstavljala učinkovito pomoč tako študentom pri študiju kot učiteljem pri poučevanju. Uvodoma smo opredelili cilje pri predmetu Družinska medicina I, ter natančneje spregovorili o izvedbi pouka tako pri predavanjih, seminarjih in vajah na fakulteti kot v ambulantah družinske medicine. Posebno poglavje smo namenili obveznostim študentov in učiteljev. Navodila smo na koncu opremili še s prilogo, kjer so vključeni vsi pomembnejše obrazci, ki jih potrebujemo pri izvedbi pouka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Ksenija Tušek Bunc (ur.), Univerza v Mariboru , Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ksenija.tusek-bunc@um.si.

Naslovnica za Navodila za predmet Družinska medicina I
Izdano
2018-10-09

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-203-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-10-09