Ljubljana - Leoben Graph Theory Seminar: Maribor, 13.-15. September, 2017 Book of Abstracts

Avtorji

Boštjan Brešar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko; Tanja Gologranc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko; Marko Jakovac, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko; Iztok Peterin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Tim Kos, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Ključne besede:

matematika, teorija grafov, Ljubljana-Leoben seminar, Maribor, Slovenija

Kratka vsebina

Seminar Ljubljana - Leoben s področja teorije grafov: Maribor, 13. - 15. september 2017 : zbornik povzetkov.  Knjižica vsebuje povzetke predavanj, ki so bili predstavljeni na 30. seminarju Ljubljana-Leoben s podrocja teorije grafov. Seminar je potekal na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru med 13. in 15. septembrom 2017. Seminar je privabil vec kot 30 udeležencev iz osmih držav. Udeleženci so raziskovalci, ki pokrivajo razlicna podrocja teorije grafov. Teme predavanj obsegajo veliko podrocij sodobne teorije grafov, predvsem razlicne tipe barvanj grafov (b-barvanja, pakirna barvanja, barvanja povezav), dominacije na grafih (mavricna dominacija, Grundyjeva dominacija, varne množice na grafih), razlikovalne probleme, algebraicno teorijo grafov, algoritme na grafih, kemijsko teorijo grafov, pokritja, prirejanja in klasicne ekstremalne probleme. Knjižica poleg povzetkov štirih vabljenih predavateljev (Csilla Bujtás, Premysl Holub, Jakub Przybyło, Zsolt Tuza), vsebuje tudi 18 drugih povzetkov, ki so bili predstavljeni na seminarju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boštjan Brešar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: bostjan.bresar@um.si.

Tanja Gologranc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: tanja.gologranc1@um.si.

Marko Jakovac, Univerza v Mariboru, Fakulteta za anravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jakovac@um.si.

Iztok Peterin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.peterin@um.si.

Tim Kos, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: tim.kos89@gmail.com.

Prenosi

Izdano

16.11.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-113-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-113-1

Date of first publication (11)

16.11.2017

Kako citirati

Ljubljana - Leoben Graph Theory Seminar: Maribor, 13.-15. September, 2017 Book of Abstracts. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/295