Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti

Avtorji

Janez Kramberger
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-9112-1091

Ključne besede:

konstruiranje, zanesljivost, vzdrževalnost, okvare, verjetnost

Kratka vsebina

Učbenik predstavlja eno redkih del v slovenskem jeziku na področju konstruiranja tehniških sistemov z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti. Osnovni  namen učbenika je pokazati možnosti in načine, s katerimi lahko v fazi projektiranja  izboljšamo učinkovitost tehniških sistemov s stališča zanesljivosti in vzdrževalnosti. Učbenik je namenjen študentom strojništva pri predmetu Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti. Uporaben je tudi pri predmetih sorodne vsebine. Učbenik je lahko pomemben vir informacij tudi za študente drugih tehniških fakultet in inženirje, ki se v praksi ukvarjajo s problematiko zanesljivosti, vzdrževanja in varnosti tehniških sistemov. To znanje je zdaj raztreseno po različnih knjigah in referencah, ki so uporabnikom težje dostopne.  Osnovni namen tega dela je, da se zahtevna obravnavana tematika na enostaven način približa uporabnikom. Iz tega razloga je v učbeniku v posameznih poglavjih vključenih več kratkih zgledov za pojasnilo obravnavane snovi in predstavitev praktične uporabe predstavljenih metod. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bertsche, B. Reliability in Automotive and Mechanical Engineering, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

Connor, Patrick D.T., Kleyner A. Practical Reliability Engineering, Fifth Edition, John Wiley & Sons, 2012.

Stapelberg, R.F. Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design, Springer-Verlag, London, 2009.

Dhilon, B.S. Reliability, Quality and Safety for Engineers, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2005.

Smith, D. Reliability,Maintainability and Risk, Practical methods for engineers, Elsevier, 2011.

Smith, D. Reliability,Maintainability and Risk, Butterworth-Heinemann, Woburn, 2001.

Dhilon, B.S. Engineering Maintainability, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1999.

Billinton R., Allan N. R., Reliability Evaluation of Engineering Systems, Springer Science+Business Media, 1992.

Kondić Ž., Kvaliteta i pouzdanost tehničkih sistema, TIVA – Tiskara Varaždin, 2001.

Kondić Ž., Samardžić I., Maglić L., Čikić A., Pouzdanost industrijskih postrojenja, Stojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011.

Thomson, G. Improving Maintainability and Reliability through Design, Professional Engineering Publishing Limited London and Bury St Edmunds, 1999.

Thompson, G. Maintenance Awareness in Design, Lecture’s Notes, University of Manchester, Manchester, 1999.

Hudoklin Božič, A., Rozman V. Zanesljivost in razpoložljiovst sistemov človek-stroj, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, 2004.

Davidson, J. The reliability of mechanical systems, Mechanical Engineering Publications Limited, London, 1994.

Finkelstein M., Failure Rate Modelling for Reliability and Risk, Springer, 2008.

Kececioglu D., Reliability Engineering Handbook, Volume 1, DEStech Publications, 2002.

Birolini A.. Reliability Engineering, Theory and Practice, Springer, 1999.

Milčič, D. Pouzdanost mašinskih sistema, Mašinski fakultet Niš, 2005.

Milčič, D., Mijajlović M. Pouzdanost mašinskih sistema: Zbirka rešenih zadataka, Mašinski fakultet Niš, 2008.

Wessels R. William, Practical reliability engineering and analysis for system design and life-cycle sustainment, CRC Press, 2010.

Wasserman G.S., Reliability Verification, Testing, and Analysis in Engineering Design, Marcel Dekker AG, 2003.

Wallace R. Blischke, D.N. Prabhakar Murty, Case Studies in Reliability and Maintenance, John Willey & Sons, 2003.

Jovičić, S. Osnovi pouzdanosti mašinskih konstrukcija, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Ivanović, G., Stanivuković, D. Pouzdanost tehničkih sistema, Mašinski fakultet, Beograd, 1987.

Todorović, J. Osnovi teorije održavanja, Mašinski fakultet, Beograd, 1984.

Todorović, J., Zelenović D. Efektivnost sistema u mašinstvu, Naučna knjiga, Beograd, 1981.

Pehan S., Metodika konstruiranja, Univerzitetni učbenik, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2005.

Hlebanja, J. Metodika konstruiranja, Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo, 2003.

Aberšek, B., Flašker J. Vzdrževanje: sistemi, strategije, procesi in optimiranje, učbenik 1. izd., Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005.

Blanchard, B.S., Verma, D., Peterson, E.L. Maintainability: A key to Effective Serviceability and Maintenance Management, John Wiley & Sons, 1995.

Nagode, M. Razvojna vrednotenja, Predloga k predavanjem, Fakulteta za strojništvo Ljubljana, 2012.

Smith R., Mobley R.. Rules of Thumb for Maintenance and Reliability Engineers, Butterworth-Heineman, Elsevier, 2008.

Fisher E.F., Fisher R.J., Probability applications in mechanical design, Marcel Dekker AG, 2000.

Booker, J.D., Raines M., Swift K.G. Design Capable and Reliable Products, Butterworth-Heinemann, Woburn, 2001.

Izdano

06.11.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-108-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-108-7

Date of first publication (11)

06.11.2017

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,8cm

Kako citirati

Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/290