Avtorska dela na univerzi: konferenčni zbornik / IX. posvet Pravo in ekonomija, 2. december 2016, Maribor

Avtorji

Martina Repas (ur.)
Unvierza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2589-6280

Ključne besede:

avtorska pravica, univerza, delovno razmerje, akademski plagiat, reproduciranje, prosta uporaba, odprt dostop, digitalni trg

Kratka vsebina

Zaposleni in študenti na univerzah se srečujejo s številnimi težavami, povezanimi z avtorskimi deli, ki nastanejo tekom pedagoškega, raziskovalnega in izobraževalnega procesa. Zbornik združuje različne prispevke, ki so povezani s to tematiko: od poskusa opredelitve avtorskih del zaposlenih, ki nastanejo v delovnem razmerju; analize dopustnega reproduciranja v okviru vsebinskih omejitev avtorskih pravic; digitalizacije avtorskih del in njihovega posredovanja za namene izobraževanja; opredelitve akademskega plagiata; analize predloga direktive o avtorski pravici na digitalnem trgu, ki ima vpliv tudi na razmerja na univerzi; do analize kakovosti znanstvenih revij, v katerih zaposleni na univerzi objavljajo svoja znanstvena dela, in s tem povezanim odprtim dostopom do vsebine teh revij; ter možnosti napovedovanja uspešnosti študentov s poudarkom na avtorskopravnem varstvu zbirke podatkov ter varstvu osebnih podatkov študentov. Temeljna ugotovitev je, da težavam, s katerimi se univerza, njeni zaposleni in študenti soočajo v povezavi z različnimi avtorskopravnimi vprašanji, botrujejo nejasna pravna pravila in njihova nezadostna prilagojenost sodobni tehnologiji. Posledično bi bilo treba postaviti jasnejša pravila glede opredelitve avtorskih del, ki sodijo med dela, ki jih zaposleni na univerzi, ustvarijo v delovnem razmerju, po drugi strani pa vsebinske omejitve avtorskih pravic spremeniti tako, da bodo za namene izobraževanja prilagojene sodobnejšim tehnikam poučevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Repas (ur.), Unvierza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si.

Prenosi

Izdano

06.12.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-115-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-115-5

COBISS.SI ID (00)

93569537

Date of first publication (11)

30.11.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Avtorska dela na univerzi: konferenčni zbornik / IX. posvet Pravo in ekonomija, 2. december 2016, Maribor: Vol. LE IX. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/278