Poslovno komuniciranje

Avtorji

Marko Ferjan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kratka vsebina

Človeško telo s svojimi čutili vsako minuto zazna okoli 10.000 senzoričnih zaznav. Zaznave imajo različne pojavne oblike in so: vizualne zaznave, zaznave zvoka, vonja, temperature, okusa, bolečine in prostorskega položaja telesa (ravnotežja). Na osnovi zaznav iz fizičnega sveta v človekovih možganih nastanejo percepcije, kognicije in čustva. Pri sprejemanju in oddajanju sporočil sodeluje človekovo telo kot celota. Knjiga izhaja iz konceptov percepcijske organizacije. Tako, kot pri človekovem komuniciranju sodeluje telo kot celota, je tudi komuniciranje percepcijske organizacije treba obravnavati kot celoto. Vsebina komuniciranja se z vidika organizacije nanaša na vse atribute identitete organizacije. Z vidika okolja pa se nanaša na norme, potrebe, pričakovanja in želje do organizacije. Pojavne oblike komuniciranja organizacije z okoljem so: interpersonalno komuniciranje managementa in zaposlenih z okoljem, komuniciranje organizacije preko spletnih kanalov, marketinško komuniciranje, odnosi z javnostmi, odnosi z vlagatelji, pogajanja, lobiranje in krizno komuniciranje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Marko Ferjan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: marko.ferjan@um.si.

Naslovnica za Poslovno komuniciranje
Izdano
2017-10-02

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-092-9
Date of first publication
2017-09-21