Ekotoksikologija: navodila za vaje

Avtorji

Bojana Vončina
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Julija Volmajer Valh
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-7048-1311
Simona Vajnhandl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Kratka vsebina

Onesnaževanje okolja z raznovrstnimi ksenobiotičnimi snovmi, ki lahko s svojim bioaktivnim delovanjem negativno vplivajo na ekosistem in vse njegove sestavne elemente, je eden izmed poglavitnih problemov v zadnjih desetletjih. Ekotoksikologija je veda, ki se ukvarja z vrednotenjem in razumevanjem akutnega in kroničnega delovanja teh snovi na žive organizme. V te namene uporabljamo različne standardizirane in nestandardizirane teste strupenosti. Navodila za vaje zajemajo nekaj osnovnih testov strupenosti (Daphnia Magna, Vibrio Fischeri, Allium test, test s kvasovkami), z izvedbo le-teh bodo študentje spoznali omejitve, prednosti in slabosti posameznih testov in razvijali kritično vrednotenje rezultatov.  

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Bojana Vončina, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: bojana.voncina@um.si.

Julija Volmajer Valh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: julija.volmajer@um.si.

Simona Vajnhandl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.vajnhandl@um.si.

Naslovnica za Ekotoksikologija: navodila za vaje
Izdano
2017-08-09

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-014-1
Date of first publication
2017-08-09
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,3cm