Zbornik povzetkov študentskih projektov / 6. letna konferenca mehtronike 2017, Maribor

Avtorji

Aleš Hace (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za računalništvo, elektrotehniko in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-4802-168X
Uroš Župerl (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

mehatronika, robotika, avtomatika, industrija, študentski projekti

Kratka vsebina

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ter Fakulteta za strojništvo (FS) Univerze v Mariboru (UM) edini v Sloveniji izvajata kakovostne samostojne študijske programe Mehatronike na dodiplomski univerzitetni in visokošolsko strokovni 1. stopnji ter na podiplomski magistrski 2. stopnji študija. Inženir Mehatronike je v domači industriji, še bolj pa v naši soseščini, izredno in vedno bolj iskan profil, strokovnjaki na tem področju pa sodelujejo v proizvodnji in razvoju najbolj sodobnih mehatronskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Študijski programi Mehatronike na Univerzi v Mariboru se odlikujejo s projektno orientiranim načinom izobraževanja, kjer študentje delajo v skupinah na različnih praktičnih mehatronskih problemih polnih sodobnih tehnoloških izzivov. Rezultate svojega projektnega dela predstavijo študentje javno konec šolskega leta na Letni konferenci Mehatronike. Tako letos naši študentje na konferenci organizirani 29.6.2017 predstavljajo skupaj 31 projektov, od tega 7 projektov študentje visokošolsko strokovnega programa, 17 projektov študentje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, in 7 projektov študentje podiplomskega magistrskega študijskega programa. Projekti se nanašajo na industrijsko mehatroniko, izdelčno mehatroniko, proizvodno in servisno robotiko, avtomatizacijo, sistem močnostne elektronike, itd.. Povzetke teh projektov smo zbrali v pričujoči zbornik, kjer so razvidne osnovne informacije, več podrobnosti pa boste lahko zvedeli na konferenci. Vsi projekti so zanimivi in zato vas v imenu organizatorjev FERI in FS vabimo, da se udeležite tudi letošnje Letne konference Mehatronike!

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Aleš Hace (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za računalništvo, elektrotehniko in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: ales.hace@um.si.

Uroš Župerl (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.zuperl@um.si.

Prenosi

Izdano

07.08.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-075-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-075-2

COBISS.SI ID (00)

92770817

Date of first publication (11)

07.08.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Zbornik povzetkov študentskih projektov / 6. letna konferenca mehtronike 2017, Maribor: Vol. KM 6. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/257