Transportna ekonomija

Avtorji

Stane Božičnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-1920-7784

Ključne besede:

transport, mikroekonomija, trg, trženje, investicije, eksterni stroški, transporta

Kratka vsebina

Na osnovi definicije prometa, transporta in ekonomije pojasnimo pomen transportne ekonomije. Nekatere ključne makro ekonomske kategorije pojasnimo skozi različne nivoje proučevanja ekonomskih fenomenov, transport kot sistem pa predstavimo v luči različnih ekonomsko-političnih sistemskih zornih kotov. Sledi predstavitev trga in tržnega mehanizma kot osnove za razumevanje na trgu temelječih ekonomskih mehanizmov in pojavov. Predstavljena so osnovna analitska orodja potrebna za oceno konkurenčnih prednosti podjetja in za izbor tržnih strategij. Sledi predstavitev osnov trženja. Samo poznavanje trga, tržnih razmer in tržnih možnosti ne zadošča. Zelo pomembno je tudi poznavanje: vrst, strukture in dinamike stroškov podjetja, točke pokritja, metod kalkuliranja in amortiziranja ter poznavanje metod oblikovanja prodajnih cen podjetja. Vodstvo podjetja mora poznati, obvladovati in usklajevati obe področji: trg (trženje) in ekonomiko podjetja, da lahko trajno in uspešno vodi podjetje. Za pravilne poslovne odločitve predstavljamo tudi izbor najbolj primernih metod za oceno investicijskih projektov. Vsa znanja iz področja ekonomike, trga in trženja združimo v poslovnem načrtu, katerega bistvo predstavimo. S teorijo in prakso vrednotenja eksternih stroškov transporta in na tržnem mehanizmu temelječih instrumentih za uravnavanja transporta učbenik zaključimo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Stane Božičnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Stane Božičnik je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Njegovo predmetno področje je Tehnologija in organizacija prometa. Kot ustanovitelj in vodja Centra za ekonomijo transporta ( www. fg.uni-mb.si/tec ) je vodil in sodeloval v številnih nacionalnih in evropskih projektih iz raziskovalnega področja transporta, transport in okolje, učinkovita raba energije itd. Izvedeni evropski projekti sodijo v področja čezmejnega, med regionalnega in trans nacionalnega sodelovanja, v Okvirne programe in program Obzorja 2020. Njegova bibliografija zajema 338 avtorskih enot. Pred zaposlitvijo na Univerzi v Mariboru, je bil zaposlen v podjetjih Metalna in Tam itd. na najvišjih vodstvenih mestih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: stane.bozicnik@um.si

Prenosi

Izdano

31.01.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-333-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-333-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.01.2020

Kako citirati