Zbornik povzetkov / 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017

Avtorji

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
Docentka
Maja Modic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Benjamin Flander (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Igor Areh (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-5410-9907

Kratka vsebina

Book of Abstracts / 18th Days of criminal justice and security, maribor, 7. and 8. june 2017. 18. dnevov varstvoslovja, nacionalne konference s področja varnosti, se letos udeležuje prek 200 znanstvenikov in strokovnjakov iz državnih institucij, gospodarstva, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Na konferenci s prispevki sodeluje več kot sto govorcev. V zborniku so zbrani napovedniki osmih okroglih miz, povzetki prispevkov v enajstih tematskih sekcijah in predstavitve posterjev študentov doktorskega študija na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Prispevki odpirajo obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. V program in zbornik 18. dnevov varstvoslovja smo poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov uvrstili nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne: vzroki, posledice in pristopi k reševanju migracijske problematike, odprta vprašanja sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih mirovnih operacijah, dileme in izzivi pri vzpostavljanju službe za probacijo ter aktualna vprašanja in izzivi policijskega dela v skupnosti, kriminalističnoobveščevalne dejavnosti, zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Docentka

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tinkara.pavsicmrevlje@fvv.uni-mb.si.

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si.

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-mail: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si.

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si.

Naslovnica za Zbornik povzetkov / 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017
Izdano
2017-06-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-041-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-06-07