Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji

Avtorji

Renato Vrenčur
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Kratka vsebina

Posest je dejanska oblast nad stvarjo. Posestnik je sicer v takem odnosu do stvari, da lahko stvar rabi, jo uživa in z njo razpolaga, pri čemer pa ni pomembno ali ima tudi pravico stvar rabiti, uživati ter z njo razpolagati. Posest predstavlja eno izmed temeljnih komponent (upravičenj) lastninske pravice, ki sicer kljub temu, da predstavlja le dejansko oblast nad stvarjo, vendarle kaže na določeno pripadnost stvari osebi, ki to dejansko oblast izvaja. Posest ni pravica, zato ne vsebuje temeljnih upravičenj, vsebuje pa pravovarstveno upravičenje. Posestnik, za katerega pa ni nujno, da sploh ima pravico stvar imeti v posesti, lahko zahteva varstvo posesti bodisi s samopomočjo bodisi s tožbo. Knjiga vsestransko obravnava pravno ureditev posesti, hkrati pa vsebuje sistematično zbrano in razvrščeno najnovejšo sodno prakso s tega področja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Renato Vrenčur, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenia. E-mail: renato.vrencur@um.si.

Naslovnica za Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji
Izdano
2016-10-06

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13
978-961-286-000-4
Date of first publication
2016-10-06