26. Mednarodno posvetovanje »Komunalna energetika 2017«: 9. do 11. maj 2017 Maribor, Slovenija

Avtorji

Jože Pihler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-7825-0689

Ključne besede:

energija

Kratka vsebina

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru že šestindvajseto leto organiziramo mednarodno posvetovanje Komunalna energetika – oskrba z energijo. V teh letih smo v nekaj sto referatih obravnavali različno tematiko povezano z oskrbo z energijo na nivoju lokalnih skupnosti, republike Slovenije in širše. Referati so obravnavali tudi najnovejše raziskovalne dosežke s tega področja. Ker je oskrba z energijo temeljna potreba sodobnega človeka, se bomo z organizacijo posvetovanja trudili tudi v bodoče. Poseben poudarek letošnjega posvetovanja je na "UPRAVLJANJU Z ENERGIJO". Na področju regulative je sprejet slovenski standard SIST EN ISO 50001 "Sistem upravljanja z energijo", katerega namen je omogočiti organizacijam, da vzpostavijo sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo, rabo in porabo. Vabljena predavanja so v celoti posvečena tej tematiki. S strani direktorata za energijo, ministrstva za infrastrukturo bo predstavljena regulativa, dosedanje prakse in smernice za prihodnost na področju upravljanja z energijo. Agencija za energijo ima pomembno vlogo pri oskrbi z vsemi vrstami energije in sicer z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto. Največ izkušenj je trenutno pri upravljanju z električno energijo, upravljanje z zemeljskim plinom že nekaj časa poteka, upravljanje s toploto pa je v začetni fazi. Strokovnjaki s posameznih področij bodo predstavili razmere v Sloveniji. Referati posvetovanja so predstavljeni v šestih tematskih sklopih in sicer: Energetski vplivi na podnebje in okolje; Energetske naprave aparati in omrežja; Energetska učinkovitost in upravljanje z energijo; IKT v energetiki; Financiranje energetskih projektov in Študentski sklop.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jože Pihler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: joze.pihler@um.si.

Prenosi

Izdano

28.07.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-071-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-071-4

Date of first publication (11)

28.07.2017

Kako citirati

26. Mednarodno posvetovanje »Komunalna energetika 2017«: 9. do 11. maj 2017 Maribor, Slovenija. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/227