Tehniške meritve: zbrano gradivo

Avtorji

Aleš Hribernik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-2653-6458

Kratka vsebina

V gradivu so opisane osnovne metode merjenja pomembnejših fizikalnih veličin na področju strojništva. V uvodnem poglavju je podana obravnava posplošenega merilnega sistema, definirani so njegovi funkcionalni elementi in opisani načini delovanja ter postopki merjenja. Prikazan je tudi vpliv interferenčnih in modifikatorskih vhodnih veličin na rezultate merjenja, poleg tega so podane metode za zmanjšanje tega vpliva. Karakteristike merilnih inštrumentov so opisane v drugem poglavju. Začenjajo ga statične karakteristike, ki so v večjem delu posvečene pogreškom in merilni negotovosti. V nadaljevanju pa so opisane dinamične karakteristike in kot primer sta predstavljena merilna sistema prvega in drugega reda. Merjenje temperature je obravnavano v tretjem poglavju. Uvodoma sta predstavljeni termodinamična in mednarodna temperaturna lestvica. Sledi opis postopkov merjenja temperature, ki ga začenjajo klasične in nato še električne metode kontaktnega merjenja temperature, zaključuje pa ga brezkontaktno merjenje s sevalnimi termometri. V četrtem poglavju je obravnavano merjenje pomika z analognimi električnimi merilnimi sistemi ter z optičnimi digitalnimi merilniki. Merjenje hitrosti in pospeška v petem poglavju je omejeno na merjenje vibracij in vrtilne frekvence. Prikazano je delovanje mehanskih, električnih, optičnih in digitalnih elektronskih merilnih sistemov. V šestem poglavju je predstavljeno merjenje deformacij z merilnimi trakovi. Prikazane so najpogostejše električne vezave merilnih trakov in obravnavani so osnovni eno- in dvoosni obremenitveni primeri. Analizirani so vzroki za nastanek pogreškov, razloženi pa so tudi postopki za njihovo zmanjšanje. Merjenje tlaka v sedmem poglavju je razdeljeno na merjenje statičnih tlakov z različnimi kapljevinskimi manometri in mehanskimi merilniki z elastičnimi pretvorniki, merjenje nizkodinamičnih tlakov z električnimi manometri ter visokodinamičnih tlakov s piezoelektričnimi senzorji. V osmem poglavju so predstavljeni postopki merjenja pretoka tekočin z dušilnimi elementi, volumetričnimi merilniki in različnimi električnimi merilniki. Prikazane so tudi osnovne metode za merjenje hitrosti tekočine z ultrazvočnimi in laserskimi metodami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Aleš Hribernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: ales.hribernik@um.si.

Naslovnica za Tehniške meritve: zbrano gradivo
Izdano
2017-04-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-022-6
Date of first publication
2007-04-07
Dimenzije
16cm x 23cm x 2,2cm