Advances in Production and Industrial Engineering

Avtorji

Franc Čuš (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-8009-8391
Valentina Gecevska (ur.)
Univerza "sv. Cirila in Metoda" v Skopiju, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-9353-6899

Kratka vsebina

Napredek v proizvodnji in industrijskem inženirstvu. Ta publikacija, znanstvena monografija, ponuja izčrpne serije poglavij znanstvenih raziskovalcev, ki jih izvajajo regionalni avtorji, oblasti s področij in povzema glavne znanstvene prispevke. Poglavja obravnavajo teme iz optimizacijskih tehnik pri razvoju proizvodnje, kakovosti proizvodnih procesov, razvoja izdelkov in procesov, tehnologij za razvoj poslovanja in dejavnikov družbenega in gospodarskega razvoja. Ta znanstvena monografija, ki sta jo uredila dva urednika s prispevki avtorjev poglavij, predstavlja napredne teme za študente, vzgojitelje in strokovne delavce. Uredniki se zahvaljujejo vsem avtorjem poglavij za veliko zanimanje za rezultate raziskav in strokovno znanje. Spodbujamo vse, da nadaljujejo uspešno zelo dragoceno sodelovanje med Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteto za strojništvo na SV. Cirila in Metoda v Skopju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Franc Čuš (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: franc.cus@um.si.

Valentina Gecevska (ur.), Univerza "sv. Cirila in Metoda" v Skopiju, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: valentina.gecevska@mf.edu.mk.

Naslovnica za Advances in Production and Industrial Engineering
Izdano
2017-04-21

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-028-8
Date of first publication
2017-04-21