Pedagoška psihologija za učitelje: izbrane teme

Avtorji

Katja Košir
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1010-5028

Ključne besede:

pedagoška psihologija, učitelji, učenje, poučevanje, učbenik

Kratka vsebina

Učbenik predstavlja pregled izbranih vsebin s področja pedagoške psihologije, ki jih morajo učitelji poznati za učinkovito spodbujanje kakovostnega učenja. Uvodoma je utemeljen odnos med teorijo, raziskovanjem in prakso ter pomen znanstvenih teorij in raziskovalnih spoznanj za učinkovito delo in poklicni razvoj učitelja. V nadaljevanju so predstavljeni ključni modeli in koncepti s področja učenja, učne motivacije, vodenja razreda, socialnih odnosov ter medvrstniškega nasilja in učinkovite komunikacije. Na osnovi znanstvenih modelov in raziskovalnih ugotovitev so oblikovana ključna priporočila in smernice za spodbujanje kakovostnega učenja, konstruktivne motivacijske usmerjenosti, učinkovitega vodenja ter spodbujanja pozitivnih vrstniških odnosov ter odnosov med učitelji in učenci. Učbenik je namenjen študentom pedagoških študijskih programov, pa tudi učiteljem, ki želijo osvežiti svoje poznavanje pedagoške psihologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katja Košir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.kosir@um.si.

Prenosi

Izdano

11.04.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-023-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-023-3

Date of first publication (11)

11.04.2017

Kako citirati

Pedagoška psihologija za učitelje: izbrane teme. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/209