Odgovorna organizacija: (konferenčni zbornik) / 36. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, (22.-24. marec 2017, Portorož, Slovenija)

Avtorji

Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION - Nikola Tesla, Faculty of Business Study and Law; Marko Ferjan (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Dragan Trivan (ur.), Univerza UNION - Nikola Tesla; Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Ključne besede:

odgovorna organizacija, zbornik, razvoj, konferenca

Kratka vsebina

Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je konferenca z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru in vsako leto poveže študente, raziskovalce, gospodarstvenike in predstavnike javne uprave, ki delujejo na področju organizacije in managementa. Tema letošnje, že 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, je Odgovorna organizacija in se nanaša na širino organizacije v njenem notranjem in zunanjem okolju. Odgovornost do zaposlenih, poslanstva, strategije, procesov, tehnologije, razvoja so samo nekatera izmed področij, ki jim mora organizacija slediti. Identiteta organizacije se izkazuje z njenim vsestransko odgovornim ravnanjem in kaže vrednost navzven pri kupcih ali uporabnikih storitev. V času, ki ga živimo, smo vpeti v preplet tehnološkega in socialnega napredka, ki nenazadnje rezultira v posamezniku in družbi nasploh. Ravnanje organizacije se ravno tako ne veže samo na delovanje v lokalnem okolju temveč zaradi globalnih razsežnosti učinkuje tudi v mednarodnih dimenzijah. S temo konference želimo odpreti polje vprašanj in poiskati odgovore, ki bodo doprinesli k napredku organizacijskih ved. Materialni vplivi, komuniciranje, znanje in poštenje ter nenazadnje ideal odgovornega ravnanja lahko kot pomembni dejavniki obvladujejo pogosto nemirne situacije v in izven okolja naših organizacij. Ker smo časovno in prostorsko vpeti v vzorce, ki mnogokrat ne sledijo več našim preteklim izkušnjam, je naša želja, da s srečanjem na konferenci stopimo v korak s časom in prepoznamo dobre prakse, izoblikujemo nove metode in se seznanimo z aktualnimi trendi, ki jih organizacije vsakodnevno živijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

22.03.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-286-020-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-020-2

COBISS.SI ID (00)

91269121

Date of first publication (11)

22.03.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Odgovorna organizacija: (konferenčni zbornik) / 36. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, (22.-24. marec 2017, Portorož, Slovenija): Vol. ROZ 36. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/206