Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ: kdo bo poučeval tehniko leta 2020?

Avtorji

Mateja Ploj Virtič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-3340-7611
Kosta Dolenc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-3277-2198

Kratka vsebina

Ponosni smo lahko na rezultate mednarodnih raziskav (TIMSS, PISA), ki nas na področju izobraževanja naravoslovnih predmetov in matematike postavljajo v sam svetovni vrh ali vsaj blizu njega. Lahko pa se vprašamo: Kako dolgo še? Iz projekcij naraščanja števila otrok v generaciji, upokojevanja učiteljev naravoslovno-matematično-tehničnih predmetov (NARMATEH) ter števila tistih, ki v univerzitetnih programih za izobraževanje učiteljev teh ved tudi diplomirajo, lahko napovemo katastrofo – ustrezno izobraženih učiteljev NARMATEH že v nekaj letih ne bo dovolj, da bi nadomestili izpad. To utemeljujemo z védenjem, da se bo leta 2030 upokojilo 1236 danes zaposlenih učiteljev NARMATEH, od tega 265 učiteljev predmeta Tehnika in tehnologija (TIT) v osnovni šoli. Diplomantov, ki bi jih lahko nadomestili pa zaradi nezadostnega vpisa ne bo dovolj. Medtem, ko lahko univerzitetni učitelji in sodelavci v programih NARMATEH zagotovimo kakovost dela z vpisanimi, pa sami ne moremo zagotoviti vzpodbud ter materialnih pogojev, s katerimi bi lahko privabili in nato tudi izobrazili bodoče učitelje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Mateja Ploj Virtič (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.plojvirtic@um.si.

Kosta Dolenc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: kosta.dolenc@um.si.

Naslovnica za Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ: kdo bo poučeval tehniko leta 2020?
Izdano
2017-03-09

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-010-3
Date of first publication
2017-03-09