Corruption - a deviation or an inherent part of human society? Some legal considerations:

Avtorji

Suzana Kraljić (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4438-6457

Kratka vsebina

Korupcija – odstopanje ali neločljiv del človeške družbe? Nekateri pravni premisleki / 5. Tradicionalni pravni simpozij Pravne fakultete univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze Özyegin Istanbul in Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Korupcija je nepošteno ali neetično ravnanje osebe (tudi gospodarske družbe, države ...), ki ji je zaupan nek položaj, z namenom pridobiti določene koristi ali prednosti. Korupcija je dandanes prisotna v vseh državah in družbah, pri čemer bi lahko bila razširjena v vseh pravnih in medčloveških odnosih. Korupcijo se večinoma povezuje s poneverbo, podkupovanjem, prisilo, izsiljevanjem, ..., zaradi česar je njena narava večinoma nezakonita. Mednarodne in nacionalne protikorupcijske pobude in ukrepi se še posebej osredotočajo na področja, kjer posledice korupcije prizadevajo najranljivejše skupine ljudi. Na mednarodni ravni je najaktivnejšo vlogo prevzela Transparency International, mednarodna organizacija, ki se bori proti korupciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Naslovnica za Corruption - a deviation or an inherent part of human society? Some legal considerations:
Izdano
2017-03-08

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-015-8
COBISS.SI ID