Uvod v računalniško dinamiko tekočin

Avtorji

Matjaž Hriberšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Kratka vsebina

Tradicionalne metode razvoja, ki temeljijo na tehniki preizkušanja in analitično-empiričnih računskih metodah, vse bolj nadomešča uporaba računalniških simulacijskih orodij. Da bi sodobni inženir lahko izkoristil potencial simulacijskih orodij, mora najprej dobro razumeti fizikalno dogajanje, na katerem temeljijo modeli v simulacijskih orodjih, prav tako pa mora imeti dobro znanje iz numeričnih metod, ki omogočijo računalniško rešitev v času in v prostorskih geometrijah. Zbrano gradivo iz področja računalniške dinamike tekočin (CFD) obravnava področje dinamike tekočin, ki je eno najzahtevnejših področij strojništva. Prvi del gradiva je namenjen razlagi numeričnih metod za pretvorbo parcialnih diferencialnih enačb dinamike toka v njihov algebrajski ekvivalent, ki je osnova računskih CFD algoritmov.  Drugi del gradiva obravnava modeliranje robnih pogojev in turbulentnega toka, kar je najpomembnejši del uporabe CFD metod. Gradivo služi dopolnitvi predavanj iz predmeta Računalniška dinamika tekočin (CFD) na magistrskem študijskem programu Strojništvo, priporočam pa ga tudi  študentom drugih tehniških študijskih programov. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Matjaž Hriberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.hribersek@um.si.

Naslovnica za Uvod v računalniško dinamiko tekočin
Izdano
2017-02-06

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-009-7
Date of first publication
2017-02-06
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,6cm