Likovna edukacija in okoljska trajnost

Avtorji

Matjaž Duh
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Jerneja Herzog
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6006-5143
Tomaž Zupančič
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

art education, contemporary art, environmental sustainability, kindergarten, school, okoljska trajnost, poučevanje umetnosti, sodobna umetnost, šola, vrtec

Kratka vsebina

Monografija je v slovenskem prostoru eden prvih poskusov celovitejše znanstvene obravnave odnosa med skrbjo za ohranjanje človekovega naravnega okolja zanamcem in likovno umetnostjo. V teoriji je predstavljen odnos med okoljsko trajnostjo na eni in likovno umetnostjo ter edukacijo in poučevanjem
umetnosti na drugi strani. Empirične raziskave so izvedene na populaciji predšolskih in šolskih otrok, predšolskih pedagogov in univerzitetnih študentov in raziskujejo implementacije likovnih dejavnosti na predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. Ugotovili smo, da je okoljska trajnost dandanes večplastno povezana s sodobno likovno umetnostjo in poučevanjem umetnosti. Ekološke vsebine tvorijo pomemben del vsebin v vrtcih in šolah. Vsebine univerzitetnih pedagoških študijskih programov bi naj vsebovali več tematik, povezanih z okoljsko trajnostjo, kar bi povečalo interes in zavedanje študentov o pomembnosti tega aktualnega problema.

Biografije avtorja

Matjaž Duh, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.duh@um.si.

Jerneja Herzog, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: jerneja.herzog@um.si.

Tomaž Zupančič, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomaz.zupancic@um.si.

Izdano

December 15, 2016

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-002-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-002-8

COBISS.SI ID (00)

89837569

Date of first publication (11)

2016-12-15

Dimenzije

17cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2016). Likovna edukacija in okoljska trajnost: Vol. ZORA 118. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/181