Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika

Avtorji

Marko Jesenšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija pokriva najpomembnejša poglavja iz razvoja prekmurskega jezika od njegovega nastanka (Temlin, 1715) do prevoda svetega pisma (Š. Küzmič, 1771), katoliškega nadaljevanja (M. Küzmič) in razvoja v 19. stoletju. Pomembno spoznanje je, da se je prekmurski knjižni jezik sredi 19. stoletja poenotil z osrednjeslovenskim; v Prekmurju so tak naravni razvoj sprejeli katoliški pisci, medtem ko so protestanti vztrajali v pokrajinskosti vse do konca prve svetovne vojne. Jesenšek tako odpira aktualno in pomembno vprašanje za znanost, saj v tem prepoznava nastavke za neznanstveno vendsko teorijo, ki jo ovrže z analizo jezikovnih razmer v Prekmurju. Za nadaljnje jezikovne raziskave je pomembno, da Kardoševega vztrajanja pri prekmurskem jeziku v knjigi po poenotenju slovenske knjižne norme ne razlaga za jezikovno zablodo in odklon od pozitivne razvojne smeri slovenskega jezika, ampak njegovo držo sociolingvistično analizira in jo pokaže v luči takrat še prikritih madžarizacijskih pritiskov: ne kot odločitev za Madžarsko in proti Sloveniji, ampak kot odločitev za preživetje protestantizma v Prekmurju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.10.2013

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-681-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Meha vezava 29,00€

Meha vezava 29,00€

ISBN-13 (15)

978-961-6656-93-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

2013

Dimenzije

17cm x 23cm x 3,8cm

Kako citirati

(Ed.). (2013). Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika: Vol. ZORA 90. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.13.2022