Ohranjanje gozdnih genskih virov s semenarskim praktikumom

Avtorji

Hojka Kraigher
Gozdarski inštitut Slovenije
https://orcid.org/0000-0001-5696-2178

Ključne besede:

gozdni reprodukcijski material, zakonodaja, certifikacija, gozdni reprodukcijski material, ohranjanje gozdnih genskih virov

Kratka vsebina

Učbenik je namenjen študentom in izvajalcem strokovnih nalog s področja ohranjanje biotske raznolikosti  s poudarkom na ohranjanju genetske pestrosti, gojiteljem gozdov ter gozdnim semenarjem in drevesničarjem. Predstavitev osnov gozdne genetike, pomena in teoretičnih izhodišč za ohranjanje gozdnih genskih virov, Strategije za ohranjanje gozdnih genskih virov v Evropi in programa EUFORGEN in SIFORGEN (Slovenski program za ohranjanje gozdnih genskih virov). Predstavitev botaničnih osnov o strukturi semena in fiziologiji kalitve. Tehnologije pridobivanja, dodelave in shranjevanja ter kalitve semena gozdnih drevesnih vrst. Osnove vzgoje sadik v gozdnih drevesnicah. Evropska in slovenska zakonodaja s področja gozdnega reprodukcijskega materiaala. Primeri dokumentov, ki se uporabljajo pri odobritvi gozdnih semenskih objektov in certificiranju gozdnega reprodukcijskega materiala. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije

Prof. dr. Hojka Kraigher, uni. dipl. biol., uni. dipl. inž. gozd., habilitacija: profesorica botanike, Univerza v Ljubljani,  vodja ZRO za gozdno fiziologijo in genetiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije, izr. članica SAZU. Znanstveno-raziskovalno področje struktura, funkcija in raznovrstnost ektomikorize, pooblaščena oseba za izvajanje javnih pooblastil po Zakonu o gozdovih za odobritev gozdnih semenskih objektov in certificiranje gozdnega reprodukcijskega materiala. Nacionalna koordinatorka EUFORGEN (Evropski program za gozdne genske vire), vodenje SIFORGEN (Slovenski program za ohranjanje gozdnih genskih virov). Članica Podnebnega sveta RS in Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja RS, predsednica Sveta za varovanje okolja pri SAZU. ORCID: 0000-0001-5696-2178; SICRIS 07127.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: hojka.kraigher@gozdis.si

Izdano

08.07.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-885-7

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

PSTB

Date of first publication (11)

08.07.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (v tisku)

Mehka vezava (v tisku)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-886-4

THEMA Subject Codes (93)

PSTB

Date of first publication (11)

08.07.2020

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 0.8cm

Kako citirati

Ohranjanje gozdnih genskih virov s semenarskim praktikumom. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.3.2024