ZaŽivljenje! Izbor poglavij na temo prve pomoči

Avtorji

Blaž Klement (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

temeljni postopki oživljanja (TPO), dodatni postopki oživljanja (DPO), avtomatski eksterni defibrilator (AED), imobilizacija, ustavljanje krvavitev

Kratka vsebina

Zaživljenje!; izbor poglavij na temo prve pomoči je strokovna monografija pripravljena s strani študentov za študente medicine. Namenjena je kot pomoč pri izobrazbi inštruktorjev prve pomoči in vsem ostalim, ki se učijo prvo pomoč. Izbor poglavij zajema temeljna področja prve pomoči, kot so: ABCDE pristop, temeljnji postopki oživljanja (TPO) pri odraslem in pri otroku, uporaba dodatnih postopkov oživljanja, imobilizacija ter ustavljanje krvavitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Blaž Klement (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: blaz.klement@student.um.si

Izdano

17.06.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-874-1

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

MQF, M

Date of first publication (11)

17.06.2024

Kako citirati

ZaŽivljenje! Izbor poglavij na temo prve pomoči. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.mf.2.2024