Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo: Mladi raziskovalci, raziskovalni tabori in festivali

Avtorji

Mitja Slavinec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6301-2832
Eva Klemenčič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6008-5016

Ključne besede:

mladinsko raziskovalno delo, mladi raziskovalci, raziskovalni tabori, izvenšolske dejavnosti, promocija znanosti

Kratka vsebina

Gradivo je namenjeno študentom izobraževalne fizike, bodočim učiteljem. Neformalno izobraževanje je pomembna dopolnitev formalnim oblikam izobraževanj na vseh ravneh šolanja, saj podpira razvoj ključnih kompetenc ter vzpodbuja mlade k raziskovanju. V gradivu se osredotočamo na mladinsko raziskovalno delo in raziskovalne tabore. Ker so učitelji mentorji mladim raziskovalcem, predstavimo potek in napotke za pripravo in predstavitev mladinskih raziskovalnih nalog s poudarkom na področju fizike in astronomije. Bralce seznanimo z naborom številnih raziskovalnih taborov in dogodkov, ki se izvajajo v Sloveniji, ter podrobneje predstavimo astronomski tabor, na katerem sodelujejo tudi učitelji fizike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mitja Slavinec , Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mitja Slavinec je redni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali, aplikacijami fizike in kompleksnimi sistemi. Deloval je kot dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Je aktiven član društev za popularizacijo znanosti in sodeluje pri izvedbi številnih dogodkov v okviru ZOTKS, astronomskega društva KMICA, Naravoslovno matematičnega kluba, Pomurske akademije znanosti in umetnosti.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mitja.slavinec@um.si

Eva Klemenčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Eva Klemenčič je docentka za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali, kompleksnimi sistemi in aplikativno fiziko. Sodeluje pri izvedbi didaktičnih projektov za razvoj naravoslovne pismenosti in podjetnostih kompetenc ter je vodja NOO projekta Naravoslovno-matematične vsebine za razvoj digitalnih kompetenc. Je članica komisije za področje fizika in astronomija na tekmovanjih mladih raziskovalcev, ki jih organizira ZOTKS.

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.klemencic@um.si

Izdano

05.04.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-853-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

05.04.2024

Kako citirati

Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo: Mladi raziskovalci, raziskovalni tabori in festivali. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.2.2024