Kvizi iz Matematike I: 2. del

Avtorji

Aleksandra Tepeh
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-2321-6766

Ključne besede:

funkcije, limita, odvodi, integrali, zaporedja, vrste

Kratka vsebina

Pričujoča zbirka rešenih nalog je učni pripomoček, v prvi vrsti namenjen študentom 1. letnika visokošolskih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije in Informatika in tehnologije komuniciranja na UM FERI, ki poslušajo predmet Matematika 1. Ker večina naravoslovnih in tehniških študijskih smeri drugih fakultet v prvem letniku pokriva enako snov, je tako namenjen tudi širši publiki. Prvi del zbirke pokriva teme iz osnov logičnega sklepanja, množice, kompleksnih števil in funkcij. V tem (drugem) delu zbirke so obravnavane limite, odvodi, integrali, zaporedja in vrste. Zbirka kot celota študenta nagovori k pripravi dobrih zapiskov, kar je eden izmed temeljev dobre priprave na izpite.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleksandra Tepeh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.tepeh@um.si

Izdano

03.04.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-844-4

COBISS.SI ID (00)

190516739

Date of first publication (11)

03.04.2024

Kako citirati

Kvizi iz Matematike I: 2. del. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.2.2024