Logistika za prometne inženirje

Avtorji

Tomislav Letnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-5361-0385

Ključne besede:

tovorni transport, skladiščenje, oskrbovalna veriga, fizični internet, logistika

Kratka vsebina

Uvod učbenika se posveča temeljnim pojmom, ki so potrebni za razumevanje področja logistike, in aktualnim logističnim izzivom. Skozi nadaljevanje so predstavljene bistvene sestavine logističnega sistema, njegove funkcije in pomen logistike za delovanje družbe. Poseben poudarek je namenjen logistiki v poslovnih procesih, povezanih z nabavo, proizvodnjo, prodajo in poprodajnimi ter razbremenilnimi vidiki. Opisani in razloženi so vidiki upravljanja logističnih procesov, pri čemer je poseben poudarek na oskrbovalnih verigah in mestni logistiki. Zadnji del učbenika je namenjen prihodnjemu razvoju logistike, pri čemer so podrobneje opisani procesi fizičnega interneta. Na koncu vsakega poglavja so zastavljena vprašanja, ki spodbujajo kritični razmislek z željo, da študentje raziskujejo področje logistike preko mej tega učbenika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tomislav Letnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Tomislav Letnik je doktor s področja prometnega inženirstva. Na UM FGPA deluje od leta 2005, najprej kot asistent in raziskovalec, kasneje kot predavatelj in višji predavatelj ter danes kot docent. Od leta 2020 je predstojnik Centra za ekonomijo transporta, v obdobju 2020-2024 je bil predstojnik Oddelka za prometno inženirstvo. V svoji znanstveno-raziskovalni karieri je sodeloval pri več kot 30 nacionalnih in mednarodnih projektih. Njegovo delovanje je usmerjeno v področje tovornega transporta, transportno ekonomijo, okoljske in energetske vidike transporta ter optimizacijo transportnih in logističnih procesov. Raziskovalno se v veliki meri ukvarja s področjem mestne logistike. Je avtor in soavtor izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov kakor tudi recenzent za priznane znanstvene revije.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomislav.letnik@um.si

 

Izdano

27.03.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-843-7

COBISS.SI ID (00)

190276099

Date of first publication (11)

27.03.2024

Kako citirati

Logistika za prometne inženirje. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.2.2024