Študijsko gradivo pri predmetu Pravni sistem in institucije EU: Zbirka vaj

Avtorji

Janja Hojnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7853-1459
Petra Weingerl
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0009-0006-6698-8885
Živa Šuta
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9801-515X

Ključne besede:

Pravo EU, institucije EU, temeljna načela, sodni sistem, temeljne pravice, vladavina prava, zunanje delovanje EU

Kratka vsebina

Zbirka vaj je namenjena študentom prve stopnje bolonjskega študija prava pri predmetu Pravni sistem in institucije EU na Pravni fakulteti v Mariboru, ki se prvič srečajo s študijem prava EU. Snov se v zbirki prične obravnavati s pregledom zgodovinskega razvoja EU in njenega prava ter nadaljuje s poudarkom na delu institucij EU, pri čemer poglavja sledijo teku akta EU, od vprašanja pristojnosti (institucij) EU za sprejem akta in institucionalne zgradbe EU do zakonodajnih oz. nezakonodajnih postopkov ter pravnega učinkovanja tega akta. Sledijo še naloge v zvezi z uveljavljanjem prava EU pred Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči in v zvezi z Listino EU o temeljnih pravicah. Poglavje na koncu gradiva je namenjeno izbranim vprašanjem prava EU, in sicer vladavini prava EU in zunanjemu delovanju EU. Znanje se v gradivu preverja s pomočjo teoretičnih vprašanj, iztočnic za diskusijo in praktičnih primerov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Janja Hojnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Janja Hojnik je diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom in Jean Monnet profesorica prava EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022) in vodja magistrskega študija Evropske pravne študije na Pravni fakulteti UM (od 2019). Po diplomah na Pravni fakulteti (2002) in Ekonomsko-poslovni fakulteti UM (2003) je bila eno leto zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, od novembra 2003 pa je zaposlena na Pravni fakulteti UM (sprva kot mlada raziskovalka), kjer je leta 2007 doktorirala s področja prava EU, od junija 2018 pa je habilitirana v naziv redne profesorice. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.hojnik@um.si

Petra Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa tam zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si

Živa Šuta, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Živa Šuta je mlada raziskovalka in asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer opravlja doktorski študij. Pedagoško sodeluje pri predmetih iz prava EU, raziskovalno pa se ukvarja z zelenim in digitalnim prehodom v pravu, temeljnimi pravicami in mednarodnim pravom. V času študija je kot tekmovalka in mentorica sodelovala na moot court tekmovanjih. Vsa leta študija je bila uvrščena med 5% najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (dve Perlachovi priznanji Univerze v Mariboru, nagradi Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko na 1. in 2. stopnji ter nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Mariboru).

Maribor, Slovenija. E-pošta: ziva.suta@um.si

Prenosi

Izdano

15.02.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-828-4

COBISS.SI ID (00)

185419011

Date of first publication (11)

15.02.2024

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Pravni sistem in institucije EU: Zbirka vaj. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.3.2024