Filozofova sociološka avantura: družboslovna prizadevanja Joséja Ortege y Gasseta - od kulturno-filozofske publicistike do poskusa utemeljevanja sociologije

Avtorji

Vida Sruk
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Filozofova sociološka avantura je po knjigi Človek odtujen v množico že drugo delo avtorice dr. Vide Sruk, namenjeno intelektualni zapuščini španskega družboslovca in humanista Joséja Ortege y Gasseta. Ob tem velja opozoriti, da avtoričin namen ni zgolj osvetliti, pač pa prispevati s svojo lastno interpretacijo k recepciji Ortegine družbene misli, tako v našem kulturnem okolju kot v sodobnih razmerah. Avtorica v prvem delu knjige predstavlja Ortegine poglede na tematiko revolucije (»revolucija niso barikade, temveč duhovno stanje«), na problematiko duhovne kulture (v povezavi s civilizacijskimi koreninami) ter na dinamiko človekovega časa in bivanja (mladost in starost, moški in ženske). Te t. i. publicistične polidisciplinarne interpretacije so se v Orteginih spisih približale znanstvenemu sociološko-psihološkemu in socialnofilozofskemu diskurzu, vendar so ostajale – kot kritično ugotavlja avtorica – v marsičem nedorečene, navkljub mnogim izvirnim zamislim in lucidnim parcialnim spoznanjem ter osmislitvam. Raziskava dr. Srukove potrjuje tesno in mnogostransko prepletenost Ortegine filozofske misli z njegovim družboslovnim snovanjem; nenazadnje je sociologijo koncipiral v okvirih svoje filozofije, natančneje socialne filozofije povezane s socialno antropologijo. Težiščni del pričujoče knjige je osredotočen na Ortegino nedokončano projektno delo Človek in ljudje, katerega rezultat naj bi bila njegova lastna sociologija. Pri tem avtorica poudarja, da je eden poglavitnih Orteginih napotkov v zvezi s teoretičnim utemeljevanjem sociologije naslednji: sociologi bi se morali posvetili natančni analizi in poglobljeni interpretaciji elementarnih družbenih pojavov in procesov, če želijo celostno odgovoriti na vprašanje, kaj je družba, družbeno, in česar ni mogoče reducirati na kako drugo sfero dejanskosti. K Orteginemu sociološkemu diskurzu sodi tudi radikalni metodični dvom, ki naj bi prispeval k domišljenosti in ustreznosti ključnih socioloških kategorij. Projektno delo Človek in ljudje je, po avtoričinem mnenju, temeljna osmislitev obsežne in raznotere Ortegine družboslovne publicistike. Še več, predstavlja eno izmed »učnih knjig« sociološkega mišljenja in imaginacije, saj nas opozarja na vrsto gnoseoloških, psiholoških, lingvističnih in metodoloških vprašanj, ki jih je treba domisliti in razrešiti, kar nam je lahko v pomoč pri tveganih poskusih samostojnega sociološkega mišljenja in raziskovanja. Pomembnost dela dr. Vide Sruk je še posebno v tem, da je na tukajšnje (slovensko) teoretsko prizorišče 'zanesla' miselni opus doslej premalo poznanega in upoštevanja vrednega velikega španskega in evropskega misleca, katerega dela v znanstvenem svetu sodijo med klasične referenčne tekste.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Filozofova sociološka avantura: družboslovna prizadevanja Joséja Ortege y Gasseta - od kulturno-filozofske publicistike do poskusa utemeljevanja sociologije
Izdano
2009-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-33-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2009
Dimenzije
17cm x 23cm x 3mm