(Q)gis in analize prostorskih podatkov

Avtorji

Rok Kamnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-2872-8795

Ključne besede:

GIS, QGIS, prostorske analize, prostorski podatki, tematske karte, spletni prostorski podatki, prikazi prostorskih podatkov

Kratka vsebina

Učbenik (Q)GIS in analize prostorskih podatkov zajema del vsebine vaj pri predmetih GIS in prostorske analize, Izbrana poglavja iz geodezije in GIS, Geodezija/GIS – izbrana poglavja, Osnove okoljevarstvenega načrtovanja in Varstvo okolja v prometu. Kot pomoč pri pridobivanju, pripravi, obdelavi, analizah, prikazovanju in shranjevanju geografskih prostorskih podatkov jo lahko uporabljajo tudi študenti drugih fakultet in študijskih smeri, ki se srečujejo z brezplačnim programskim orodjem QGIS in obdelavo prostorskih podatkov. Učbenik je vsebinsko razdeljena na naslednje sklope: Uvod, Geografski informacijski sistemi, Spletni podatki in njihova priprava, QGIS, Delo s QGIS in Zaključek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Rok Kamnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: rok.kamnik@um.si

Prenosi

Izdano

14.11.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-799-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.11.2023

Kako citirati

(Q)gis in analize prostorskih podatkov. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.4.2023