Anorganska kemija: Navodila za laboratorijske vaje

Avtorji

Sašo Gyergyek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0002-7325-2984

Ključne besede:

anorganska kemija, sinteza v trdnem, obarjanje, rentgenska praškovna analiza, magnetne meritve

Kratka vsebina

Navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Anorganska kemija za 1. letnik študijskega programa druge stopnje Kemija, ki se izvaja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Sašo Gyergyek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Sašo Gyergyek je višji znanstveni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan« in docent za splošno in anorgansko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z razvojem sinteznih metod za pripravo večnamenskih nanokompozitov na osnovi magnetnih nanodelcev. Sašo Gyergyek je nosilec predmeta Anorganska kemija, ki ga predava študentom kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: saso.gyergyek@um.si

Prenosi

Izdano

07.12.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-807-9

COBISS.SI ID (00)

176349443

Date of first publication (11)

07.12.2023

Kako citirati

Anorganska kemija: Navodila za laboratorijske vaje. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.5.2023