36th Bled eConference – Digital Economy and Society: The Balancing Act for Digital Innovation in Times of Instability: June 25 – 28, 2023, Bled, Slovenia, Conference Proceedings

Avtorji

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Roger Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti; Guido Ongena (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht; Marikka Heikkilä (ur.), Univerza v Turunu; Doroteja Vidmar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

digitalna preobrazba, digitalno poslovanje, digitalne tehnologije, digitalne inovacije, digitalizacija, trajnostni razvoj, pametna in trajnostna mesta in skupnosti, digitalno zdravstvo, umetna inteligenca, podatkovna znanost, digitalna etika, izobraževanje v digi

Kratka vsebina

36. mednarodna Blejska eKonferenca: Digitalna ekonomija in družba: Vloga digitalnih inovacij v času nestabilnosti: 25. - 28. junij 2023, Bled, Slovenija, zbornik konference. Blejska eKonferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, že od leta 1988 sooblikuje razvoj elektronskega, danes digitalnega poslovanja in digitalne družbe. Tema 36. konference je »Digitalna ekonomija in družba: Vloga digitalnih inovacij v času nestabilnosti«. V času nestabilnosti, ki vključuje politične, gospodarske, zdravstvene in okoljske izzive ter izzive pomanjkanja virov na eni strani ter hitre in prebojne tehnološke inovacije na drugi strani, je ključnega pomena zagotoviti, da digitalne inovacije še naprej vodijo do pravih in trajnostnih rešitev, ki so prilagojene potrebam vseh ljudi, organizacij in celotne družbe. Zelo pomembno je, da ne pozabimo na zaščito našega planeta, vključno z živalstvom in rastlinstvom. Ta prizadevanja vključujejo sprejetje ustreznih regulativnih okvirov, spodbujanje digitalne pismenosti in razvoja digitalnih kompetenc, spodbujanje vključujočega dostopa do digitalnih tehnologij ter obravnavanje etičnih, družbenih in okoljskih vplivov digitalne preobrazbe. Prispevki v zborniku konference obravnavajo digitalno preobrazbo organizacij, umetno inteligenco in podatkovno znanost, sisteme za podporo odločanju o poslovnih in družbenih izzivih, nove, digitalne in podatkovno vodene poslovne modele, digitalnega potrošnika, digitalno izobraževanje, digitalno zdravstvo, digitalno etiko, prestrukturirano delo ter rešitve za pametna in trajnostna mesta. Še naprej zagotavljamo odprt forum za akademske kroge, vključno s študenti, industrijo in oblikovalci politik, kjer lahko vsak prispeva k ustvarjanju boljšega sveta.

Biografije avtorja

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Andreja Pucihar je redna profesorica na področju informacijskih sistemov ter vodja dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru v Sloveniji. V raziskovalnem delu se osredotoča na inovacije v informacijskih sistemih, digitalno preobrazbo in digitalne poslovne modele. Je vodja laboratorija eCenter. Je vodja programskega odbora mednarodne Blejske e-konference. Objavila je preko 170 člankov v znanstvenih revijah in na konferencah. Deluje kot so-urednica revije Electronic Markets in revije JTAER.

Kranj, Slovenija. E-pošta: andreja.pucihar@um.si

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: mirjana.kljajic@um.si

Roger Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti

Essen, Nemčija. E-pošta: roger.bons@fom.de

Guido Ongena (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht

Utrecht, Nizozemska. E-pošta: guido.ongena@hu.nl

Marikka Heikkilä (ur.), Univerza v Turunu

Turun, Finska. E-pošta: marikka.heikkila@utu.fi

Doroteja Vidmar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: doroteja.vidmar@um.si

Prenosi

Izdano

June 26, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-751-5

COBISS.SI ID (00)

156313603

Date of first publication (11)

2023-06-26

Kako citirati

(Ed.). (2023). 36th Bled eConference – Digital Economy and Society: The Balancing Act for Digital Innovation in Times of Instability: June 25 – 28, 2023, Bled, Slovenia, Conference Proceedings (Vols. 36). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2023