Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah: Zbornik povzetkov

Avtorji

Mira Krajnc Ivič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

govorjeni jezik, govorjeni diskurz, jezikovne tehnologije, humanistika, družboslovje

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov s 6. mednarodne znanstvene konference Slavistični znanstveni premisleki prinaša povzetke uveljavljenih domačih in tujih raziskovalcev in raziskovalk govora in govorjenega diskurza s področij različnih disciplin humanistike, družboslovja in tehničnih ved. Zbrani povzetki prinašajo pregled aktualnega stanja in perspektiv uporabe govornih virov, predstavljene in obravnavane bodo tematike, vezane na različne vrste govorjenega diskurza (npr. politični, narečni, gledališki), na kontekst govorjenega diskurza (npr. sociolingvistika, lingvistika variacij), na pomen in vlogo večpredstavnosti v govorni komunikaciji (npr. pri literarnem branju, v političnem diskurzu). Predstavljene bodo še tematike, vezane na snemanje govora in govorne komunikacije, standarde transkribiranja in vrste korpusnega označevanja, z jezikovno tehnološkega vidita pa še tematike o orodjih za analizo govora in govorne komunikacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mira Krajnc Ivič (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Zbornik povzetkov s 6. mednarodne znanstvene konference Slavistični znanstveni premisleki prinaša povzetke uveljavljenih domačih in tujih raziskovalcev in raziskovalk govora in govorjenega diskurza s področij različnih disciplin humanistike, družboslovja in tehničnih ved. Zbrani povzetki prinašajo pregled aktualnega stanja in perspektiv uporabe govornih virov, predstavljene in obravnavane bodo tematike, vezane na različne vrste govorjenega diskurza (npr. politični, narečni, gledališki), na kontekst govorjenega diskurza (npr. sociolingvistika, lingvistika variacij), na pomen in vlogo večpredstavnosti v govorni komunikaciji (npr. pri literarnem branju, v političnem diskurzu). Predstavljene bodo še tematike, vezane na snemanje govora in govorne komunikacije, standarde transkribiranja in vrste korpusnega označevanja, z jezikovno tehnološkega vidita pa še tematike o orodjih za analizo govora in govorne komunikacije.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mira.krajnc@um.si

Prenosi

Izdano

16.05.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-735-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.05.2023

Kako citirati

Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah: Zbornik povzetkov. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.5.2023