Cyber Security - Training Students and Scholars for the Challenges of Information and Communication Technologies in Research and Studies for Internationalisation: Handbook

Avtorji

Tatjana Welzer Družovec (ur.)
Univerza v Mariboru
https://orcid.org/0000-0002-6865-4946

Ključne besede:

spletna varnost, spletno učno okolje, varstvo podatkov, kazniva dejanja, sistemi

Kratka vsebina

Spletna varnost – usposabljanje študentov in visokošolskih učiteljev za izzive informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri raziskovanju in študiju za internacionalizacijo: Priročnik. Pričujoči priročnik je izdelek Strateškega partnerstva v programu Erasmus+ med partnerji Université Polytéchnique Hauts-de-France, Politechnika Poznanska, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg in koordinatorja Univerze v Mariboru. Vsebinske prispevke so pripravili sodelavci Univerze v Mariboru in Politechnike Poznanske, recenzije pa sodelavci ostalih partnerjev. Priročnik obravnava izzive spletnih učnih okoljih v okolju internacionaliziranega izobraževanja in raziskovanja ter izpostavljenosti sistemov napadom spletnih kaznivih dejanj. Poleg uvodnih prispevkov o pravnih vidikih izzivov na področjih človekovih pravic, evropske ureditve varstva podatkov, civilnopravnih vidikov ter kazensko pravnih vidikov spletne varnosti spletnih učnih okolij in metodologij za uvedbo spletne varnosti teh in znotraj organizacij, priročnik daje tudi koristna navodila za izdelavo spletnih tečajev znotraj spletnih učnih okolij, ki niso pomembno orodje za internacionalizirano raziskovanje in izobraževanje šele od nastopa pandemije Covid-19. Priročnik je namenjen spletni rabi v sistemu Moodle.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tatjana Welzer Družovec (ur.), Univerza v Mariboru

Tatjana Welzer Družovec je raziskovalka in redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Leta 1995 je na isti fakulteti, doktorirala iz računalništva in informatike. Je vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na Inštitutu za informatiko. Raziskovalno se ukvarja s kibernetsko varnostjo, kulturnimi in človeškimi dejavniki kibernetske varnosti in informatike, podatkovnimi bazami in medicinsko informatiko. Je članica senata fakultete, nacionalna predstavnica v IFIP TC 11 ter članica izvršnega odbora Slovenskega društva Informatika. Je koordinatorica Evropske Univerze ATHENA na Univerzi v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tatjana.welzer@um.si

Prenosi

Izdano

13.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-693-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Pošlo)

Trda vezava (Pošlo)

ISBN-13 (15)

978-961-286-698-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.04.2023

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 1.6cm

Kako citirati

Cyber Security - Training Students and Scholars for the Challenges of Information and Communication Technologies in Research and Studies for Internationalisation: Handbook. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.1.2023