Kronika Društva univerzitetnih profesorjev Maribor: 1962-2022

Avtorji

Irena Sapač (ur.)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Zdenka Petermanec (ur.)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
https://orcid.org/0000-0001-8826-039X

Ključne besede:

Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor, Univerza v Mariboru, društvena dejavnost, kronika, jubilej

Kratka vsebina

Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor (DUPM) je 60. obletnico obstoja počastilo z izdajo kronike. Predstavlja nadaljevanje dela dolgoletnega predsednika Društva prof. dr. Franca Pauka od začetkov do leta 2005, ko je izšla v knjigi. V njej je povzeto dokumentarno gradivo iz zapisnikov sej. Obliki in načinu predstavitve sta urednici Kronike 1962-2022 sledili, a sta celotno vsebino obogatili še z izbranimi fotografijami in članki. Tako je nastal avtentičen dokument o obstoju Društva, njegovem poslanstvu in aktivnostih članov. DUPM je delovalo pod okriljem Združenja visokošolskih zavodov Maribor do ustanovitve Univerze v Mariboru leta 1975, ko je prešlo pod njen patronat. V tem obdobju je zamenjalo tri domovanja, večkrat je spremenilo tudi svoje ime. Aktivnosti članov društva, prireditve in dogodki so promovirali Univerzo v Mariboru in obratno. Vedno je bilo izpostavljeno etično ravnanje članov DUPM. Pregledu delovanja društva po letih je dodanih 5 prilog (Kodeks univerzitetnih profesorjev Slovenije, seznam vseh predsednikov in tajnikov Društva, njegovih častnih in zaslužnih članov, na volilnih občnih zborih izvoljene predstavnike izvršilnih odborov Društva vseh članic UM in seznam predavanj, ki jih je za širšo javnost organiziralo Društvo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Irena Sapač (ur.), Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor

Dr. Irena Sapač  (ravnateljica UKM v pokoju) je bila med  leti 1977 in 1994 zaposlena kot bibliotekarka in vodja oddelkov ter od leta 1995 do 2005 kot ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. Leta 1998 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vrednotenje informacijskih virov v univerzitetnem knjižničnem sistemu in pridobila naziv doktorica znanosti s področja bibliotekarstva. Leta 2000 je bila na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvoljena v naziv  docentke za področje bibliotekarstva. Komisija za priznavanje kvalifikacij bibliotekarsek stroke  ji je  leta 1999 priznala naziv bibliotekarska svetovalka. Je avtorica 200  člankov in prispevkov s področja bibliotekarstva. Po upokojitvi je sodelovala v uredniškem odboru in uredniškem svetu revije Knjižnica, je recenzentka pri Reviji za prodočje bibliotekarstva in  informacijske znanosti Knjižnica. Objavlja biografije bibliotekarjev in drugih pomembnih osebnosti ter članke s področja bibliotekarstva. Od leta 1994 je članica Društva univerzitetnih profesorjev Maribor.

Maribor, Slovenija.

Zdenka Petermanec (ur.), Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor

Maribor, Slovenija.

Izdano

25.11.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-660-0

COBISS.SI ID (00)

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-661-7

COBISS.SI ID (00)

Dimenzije

15.1cm x 21.6cm x 1cm

Kako citirati

Kronika Društva univerzitetnih profesorjev Maribor: 1962-2022. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.2.2022