11. letna konferenca mehatronike 2022: Zbornik povzetkov študentskih projektov

Avtorji

Uroš Župerl (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-1505-5085
Aleš Hace (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-4802-168X

Ključne besede:

mehatronika, robotika, avtomatika, industrija, študentski projekti

Kratka vsebina

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in Fakulteta za strojništvo (FS) Univerze v Mariboru (UM) sta edini v Sloveniji, ki izvajata kakovostne samostojne študijske programe Mehatronike na dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni 1. stopnji ter na podiplomski magistrski 2. stopnji študija. Diplomirani inženir Mehatronike je v domači industriji, še bolj pa v naši soseščini, izredno in vedno bolj iskan profil, strokovnjaki na tem področju pa sodelujejo v proizvodnji in razvoju najsodobnejših mehatronskih izdelkov. Študijski programi Mehatronike na Univerzi v Mariboru se odlikujejo s projektno orientiranim načinom izobraževanja, kjer študenti delajo v skupinah na različnih praktičnih mehatronskih problemih. Rezultate svojega projektnega dela predstavijo študenti javno konec zimskega semestra in konec študijskega leta na Letni konferenci Mehatronike. Tako so letos na konferenci predstavili (organizirani v dveh delih 17. 2. 2022 in 30. 6. 2022) 40 projektov, od tega 17 projektov študenti visokošolskega strokovnega programa, 14 projektov študenti univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa in 9 projektov študenti podiplomskega magistrskega študijskega programa. Povzetke teh projektov smo zbrali v pričujoči zbornik, kjer so predstavljene osnovne informacije, več podrobnosti pa so ekipe študentov predstavile na javni konferenci. Vsi projekti so zanimivi, zato vas v imenu organizatorjev FERI in FS vabimo, da se udeležite tudi naslednje Letne konference Mehatronike!

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Uroš Župerl (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Izr. prof. dr. Uroš Župerl je visokošolski učitelj na š.p. Mehatronika in š.p. Strojništvo za področje proizvodnih tehnologij in sistemov. Na FS je predavatelj za učne enote na 1. stopnji (UN in VS) in 2. stopnji (MAG), kjer poučuje predmete iz avtomatizacije in obdelovalnih sistemov. Kot nosilec študijske enote sodeluje tudi na doktorskem študiju na FS. Uroš Župerl je aktiven član Sveta za mehatroniko in trenutno deluje kot koordinator š.p. Mehatronika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.zuperl@um.si

Aleš Hace (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Aleš Hace, izr. prof. za področje elektrotehnike, je visokošolski učitelj na š.p. Mehatronike in š.p. Elektrotehnike. Na FERI je nosilec učnih enot na 1. stopnji (UN in VS) in 2. stopnji (MAG), kjer poučuje predmete s področja avtomatizacije in robotike. Kot nosilec učne enote sodeluje tudi na doktorskem študiju na FERI. Aleš Hace je dolgoleten aktiven član Sveta Mehatronike, ki deluje kot koordinacijsko telo interdisciplinarnega medfakultetnega š.p. Mehatronike. V okviru Sveta Mehatronike, kjer so vključeni predstavniki visokošolskih učiteljev sodelujočih fakultet FERI in FS, je opravljal naloge koordinatorja in namestnika koordinatorja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ales.hace@um.si

Prenosi

Izdano

20.09.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-628-0

Date of first publication (11)

20.09.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). 11. letna konferenca mehatronike 2022: Zbornik povzetkov študentskih projektov (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.6.2022