Kemijski dejavniki tveganja v prehrani

Avtorji

Sonja Šostar Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede; Urška Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede; Urška Blaznik, Nacionalni inštitut za javno zdravje; Vesna Viher Hrženjak, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Viviana Golja, Nacionalni inštitut za javno zdravje; Ema Mivšek Mušič, Univerzitetna klinika Golnik; Blaža Nahtigal, Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Lucija Perharič, Nacionalni inštitut za javno zdravje; Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede; Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Ključne besede:

varna hrana, strupeni elementi, obstojna organska onesnaževala, mikotoksini, rastlinski toksini, pesticidi, aditivi, zdravilne učinkovine, akrilamid, transmaščobe, dušikove spojine, poliaromatski ogljikovodiki, alergeni, kemični motilci endokrinega sistema, nanotehnologija

Kratka vsebina

Hrana predstavlja kemično najbolj kompleksen del okolja, kateremu smo ljudje vsakodnevno izpostavljeni. Hrana je sestavljena iz kemijskih sestavin, ki ji dajejo prehrambno vrednost, kot so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, voda, vlaknine, vitamini in minerali ter ostalih kemijskih sestavin, ki ji dajejo okus in barvo. V hrani pa se pojavljajo tudi kemična onesnaževala, naravni toksini in aditivi, ki prehajajo v hrano tekom prehrambne verige od rasti, obdelave, priprave in shranjevanja hrane. Obstaja veliko virov in poti prehajanja kemijskih onesnaževal v hrano, med katerimi so nekatera hrani dodana namerno, druga pa prehajajo v hrano nenamerno kot posledica človeške dejavnosti. Varnost hrane je temeljna skrb javnega zdravja. V učbeniku so zbrana in predstavljena najpogostejša kemična onesnaževala v prehrani, ter z njimi povezana zakonodaja in zdravstvena tveganja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sonja Šostar Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Urška Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: urska.rozman@um.si

Urška Blaznik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: urska.blaznik@nijz.si

Vesna Viher Hrženjak, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.viher.hrzenjak@nlzoh.si

Viviana Golja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: viviana.golja@nijz.si

Ema Mivšek Mušič, Univerzitetna klinika Golnik

Golnik, Slovenija. E-pošta: ema.music@klinika-golnik.si

Blaža Nahtigal, Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: blaza.nahtigal@gov.si

Lucija Perharič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: lucija.perharic@nijz.si

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si

Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: dominika.vrbnjak@um.si

Izdano

13.09.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 25,00 €

Mehka vezava 25,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-636-5

COBISS.SI ID (00)

120961283

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 1.4cm

Kako citirati

Kemijski dejavniki tveganja v prehrani. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fzv.2.2022