Nanochemistry and Materials: A Laboratory Manual

Avtorji

Janja Stergar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-3317-2573
Irena Ban
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0001-9405-1375

Ključne besede:

magnetni nanodelci, koprecipitacija, mikroemulzijska tehnika,, rentgenska praškovna difrakcija, dinamično sipanje svetlobe.

Kratka vsebina

Nanokemija in materiali: Navodila za laboratorijske vaje. Publikacija vsebuje navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Nanokemija in materiali. Študenti se seznanijo z eksperimentalnimi osnovami nanokemije v laboratoriju. Spoznajo različne sintezne in karakterizacijske metode, v povezavi z magnetnimi nanodelci uporabnimi v biomedicinskih in inženirskih aplikacijah. Spoznajo se z varnostjo pri uporabi nanodelcev ter njihovimi učinki, vplivom na tehnologijo in doprinosu k izboljšanju življenja na mnogih ravneh, pri njihovi pravilni uporabi. Navodila so napisana v angleškem jeziku, saj so namenjena tujim študentom, ki izberejo omenjeni predmet.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Janja Stergar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Doc. dr. Janja Stergar je docentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Mariboru. Pravtako je na omenjeni fakulteti diplomirala in doktorirala. Njeno področje raziskovanja je sinteza in funkcionalizacija magnetnih nanodelcev uporabnih v biomedicinskih in inženirskih aplikacijah. Njen glavni raziskovalni poudarek je v izkoriščanju segrevanja magnetnih nanodelcev pod vplivom zunanjega izmeničnega magnetnega polja za uporabo le teh v biomedicinskih aplikacijah. Na UM FKKT opravlja tudi pedagoško delo in sodeluje pri evropskih in projektih vezanih na industrijo.

Irena Ban, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Doc. dr. Irena Ban, je visokošolska učiteljica, mentorica študentom na vseh stopnjah študija in vodja Laboratorija za anorgansko kemijo na UM FKKT. Njeno raziskovalno področje se nanaša na sintezo magnetnih anorganskih spojin za aplikacije v medicini in tehniki in obenem na karakterizacijo omenjenih spojin s sodobnimi analiznimi metodami. Na UM FKKT sodeluje tudi pri evropskih in projektih vezanih na industrijo.

Prenosi

Izdano

29.08.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-640-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.08.2022

Kako citirati

Nanochemistry and Materials: A Laboratory Manual. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.4.2022