Fizikalni eksperimenti 3: Zbirka laboratorijskih vaj

Avtorji

Robert Repnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-4039-7236
Robert Hauko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9229-8697

Ključne besede:

fizika, nihanje, valovanje, laboratorijske vaje, fizikalne meritve, projekti

Kratka vsebina

Fizikalni eksperimenti 3 – zbirka laboratorijskih vaj – so namenjeni študentom 1. stopnje študija v programih Fizika in Predmetni učitelj na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Zbirka zajema snov s področja nihanja in valovanja. Vaje se izvajajo pri predmetu Fizikalni eksperimenti 3 v letnem semestru 2. letnika. Naslovi vaj: Goriščne razdalje leč, Uklon in interferenca, Stefanov zakon, Sklopljeno nihanje, Hitrost ultrazvoka, Nihanje s trenjem, Resonanca, Stoječe valovanje, Frekvenca in hitrost zvoka, Prekinjeno nihalo, Spektrometer. Navodila so namenjena uspešni izvedbi meritev, analizi, interpretaciji in vrednotenju merskih rezultatov. Dodani so naslovi samostojnih projektov, ki so bili v okviru predmeta izvedeni v preteklih letih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Robert Repnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Robert Repnik je izredni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru in je bil član raziskovalne skupine Računsko intenzivni kompleksni sistemi. Je član delovne skupine za vzpostavitev Pedagoške mreže Univerze v Mariboru, kjer se med drugim ukvarja z deljenjem praks poučevanja na fakultetah. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali in didaktiko fizike, kjer preučuje učinkovitost vpeljave inovativnih vsebin in tehnologij v pouk fizike, razvoj v poučevanju astronomije in didaktične pristope uporabe IKT. Bil je koordinator projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc. Aktivno se vključuje tudi v popularizacijo znanosti in sodeluje pri organizaciji delavnic, tekmovanj in znanstvenih sejmov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: robert.repnik@um.si

Robert Hauko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Robert Hauko je docent za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z atomsko eksperimentalno fiziko, natančneje z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo, ter je aktiven na raziskovalnem področju didaktike fizike. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: robert.hauko@um.si

Prenosi

Izdano

12.07.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-624-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

12.07.2022

Kako citirati

Fizikalni eksperimenti 3: Zbirka laboratorijskih vaj. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.6.2022