Fizikalni eksperimenti 2: Zbirka laboratorijskih vaj

Avtorji

Robert Repnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-4039-7236
Mitja Slavinec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6301-2832
Eva Klemenčič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6008-5016

Ključne besede:

fizika, fizikalni eksperimenti, elektromagnetizem, termodinamika, laboratorijsko delo

Kratka vsebina

Fizikalni eksperimenti 2 – zbirka laboratorijskih vaj je namenjena študentom 2. letnika študijskega programa Fizika in študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna fizika, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Laboratorijske vaje se izvajajo pri predmetu Fizikalni eksperimenti 2 in obravnavajo področje elektromagnetizma in termodinamike. Zbirka je razdeljena na tri poglavja. V prvem poglavju so predstavljene obvezne, v drugem delu pa izbirne laboratorijske vaje, pri katerih gre za vsebinsko ali izvedbeno nadgradnjo. Tretje poglavje je namenjeno osnovam priprave in analize grafov v različnih računalniških programih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Robert Repnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Robert Repnik je izredni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru in je bil član raziskovalne skupine Računsko intenzivni kompleksni sistemi. Je član delovne skupine za vzpostavitev Pedagoške mreže Univerze v Mariboru, kjer se med drugim ukvarja z deljenjem praks poučevanja na fakultetah. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali in didaktiko fizike, kjer preučuje učinkovitost vpeljave inovativnih vsebin in tehnologij v pouk fizike, razvoj v poučevanju astronomije in didaktične pristope uporabe IKT. Bil je koordinator projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc. Aktivno se vključuje tudi v popularizacijo znanosti in sodeluje pri organizaciji delavnic, tekmovanj in znanstvenih sejmov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: robert.repnik@um.si

Mitja Slavinec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mitja Slavinec je izredni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali, aplikacijami fizike in kompleksnimi sistemi. Deloval je kot dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Je aktiven član društev za popularizacijo znanosti in sodeluje pri izvedbi številnih dogodkov v okviru ZOTKS, astronomskega društva KMICA, Naravoslovno matematičnega kluba, Pomurske akademije znanosti in umetnosti.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mitja.slavinec@um.si

Eva Klemenčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Eva Klemenčič je docentka za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali in aplikativno fiziko. Sodeluje pri izvedbi didaktičnih projektov za razvoj naravoslovne pismenosti in podjetnostih kompetenc. Je članica komisije za področje fizika in astronomija na tekmovanjih mladih raziskovalcev, ki jih organizira ZOTKS.

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.klemencic@um.si

Prenosi

Izdano

12.07.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-623-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

12.07.2022

Kako citirati

Fizikalni eksperimenti 2: Zbirka laboratorijskih vaj. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.5.2022