Mostni žerjavi v intralogistiki

Avtorji

Tone Lerher
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-7474-182X

Ključne besede:

logistika, dvigala in žerjavi, mostni žerjavi, standard EN 13001, standardni preračun dvižne vrvi in bremenskega kavlja

Kratka vsebina

Učbenik obravnava transportne naprave za dviganje bremen v logistiki. Poleg kratkega zgodovinskega pregleda uporabe transportne in dvižne tehnike so predstavljene posamezne izvedbe dvigal in žerjavov, ki se uporabljajo v praksi. V učbeniku so posebej obravnavani mostni žerjavi v intralogistiki skupaj z njihovimi osnovnimi komponentami. Naveden je evropski standard EN 13001, ki je v Sloveniji in širše sprejet in uveljavljen standard za načrtovanje mostnih žerjavov. Podani so standardni analitični in empirični izrazi za določitev izbire premera dvižne vrvi po standardu EN 13001-2:2014 in izbire bremenskega kavlja po standardu EN 13001-3-5:2016.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tone Lerher, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Tone Lerher je predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo je vezano na področje razvoja in konstruiranja transportnih, skladiščnih in komisionirnih sistemov. Težišče njegovega temeljnega raziskovalnega dela obsega razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje transportnih, robotskih in skladiščnih sistemov. Industrijske (aplikativne) raziskave pa so usmerjene v razvoj in konstruiranje prototipov transportno-skladiščne tehnike, razvoj senzorskih sistemov, logistične analize toka materiala, uporabo računalniškega in strojnega vida ter identifikacija in sledenje logističnim procesom.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tone.lerher@um.si

Prenosi

Izdano

10.10.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-619-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.10.2022

Kako citirati

Mostni žerjavi v intralogistiki. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.5.2022