Človek odtujen v množico: družbenokulturni diskurz Joséja Ortege y Gasseta

Avtorji

Vida Sruk
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Delo avtorice dr. Vide Sruk pronicljivo in sistematično obravnava kulturnosociološke in moralnopolitične poglede enega največjih španskih in evropskih mislecev Ortege y Gasseta. Njegova dela z naslovom Brezhrbtenična Španija, Upor množic ter Človek in ljudje predstavljajo danes klasične tekste z obravnavanega področja. Opirajoč se na zgodovinsko in primerjalno metodo, je Vida Sruk prepričljivo predstavila in sociološko interpretirala relevantne prispevke tega svojevrstnega filozofa kulture in utemeljitelja sociološke kulturologije k razumevanju in kritičnemu osmišljanju sodobne družbe. Med njimi posebej izpostavimo problematiko vzpona zgodovinske ravni, idejo o rasti življenja, sociološko razlago primitivizma, razmerje med znanostjo in tehniko na eni in človekom-maso na drugi strani, problematiko oblastništva, odnose ukazovanja in poslušnosti, vrednote, problem zapovedovanja in zgodovinske kamuflaže, utesnjenost in provincializem narodov, evropsko moralo, itn. Objava tega dela predstavlja po zaslugi avtorice pomemben prispevek k temu, da bodo Ortegine ključne misli in koncepti dosti bolj kot doslej upoštevani tudi v slovenski družboslovni in humanistični literaturi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Človek odtujen v množico: družbenokulturni diskurz Joséja Ortege y Gasseta
Izdano
2007-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6320-40-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2007
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,6cm