Parametrični vplivi na kakovost in zanesljivost merilnega vezja: Učbenik

Avtorji

Vojko Matko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-0842-1374

Ključne besede:

vpliv parametrov, analize parametrov, merilna negotovost, zanesljivost delovanja, eco design

Kratka vsebina

Vsebina obsega vplive posameznih parametrov na kakovost in zanesljivost merilnega vezja. Parametrični pristop daje zelo natančen kakovostni pregled nad vplivi parametrov vezja, vplivnimi količinami in tudi optimiranju merilnih vezij v smislu “ECO (Ecology) design-a”. Ta je predpisan z evropsko direktivo 2009/125 /CE in postavlja okvir za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih s čim manjšo porabo električne energije. Ob upoštevanju te direktive pa moramo ob zmanjšanju porabe energije posameznih vezij tudi preverjati kakovost in zanesljivost delovanja, kar je v tem učbeniku osredotočeno na področje merilne negotovosti merilnih vezij. Pomembne pridobitve parametričnega pristopa so, da v končni analizi dobimo informacijo o velikostnih redih posameznih parametričnih vplivov, da izboljšamo kakovost v smislu izboljšanja merilne negotovosti ob sočasnem zmanjšanju porabe električne energije in predvsem, da dobimo informacijo kako izboljšati vezje. Vsebina te publikacije je splošno uporabna tudi pri drugih predmetih študija splošne elektrotehnike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vojko Matko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dr. Vojko Matko se je leta 1985 zaposlil na Univerzi v Mariboru na področju elektrotehnike. Leta 1993 je nadaljeval svoje raziskovalno delo na Technische Universität München, Lehrstuhl für Elektrische Messtechnik in leta 1995 na Institutu National des Sciences Apliquées de Lyon, Groupe d’Etudes de Metallurgie Matériaux, Laboratory za ultrazvočna merjenja. Trenutno je izredni profesor za področje električnih meritev. Področje njegovega zanimanja so natančne resonančne merilne metode z uporabo kvarčnih kristalov. Je tudi recenzent mednarodnih znanstvenih revij: Sensors, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Journal of Low Power Electronics and Applications ter Sensor and Actuators.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vojko.matko@um.si

Prenosi

Izdano

25.05.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-606-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.05.2022

Kako citirati

Parametrični vplivi na kakovost in zanesljivost merilnega vezja: Učbenik. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.8.2022